Bank PKO BP S.A. dobrowolnie zgadza się na wykreślenie hipoteki! Klienci pozbyli się kredytu w zaledwie 18 miesięcy!

Wczoraj wpłynęło do naszego klienta pismo informujące go o tym, że Bank PKO BP S.A. w związku z przegraniem procesu i unieważnieniem umowy kredytu frankowego, wyraża dobrowolną zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, która zabezpieczała kredyt frankowy. Dla naszych klientów to świetna wiadomość, gdyż teraz pozostaje już tylko złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej (co z uwagi na zgodę Banku powinno być tylko formalnością). Już wkrótce nasi klienci będą mogli powiedzieć: „uwolniliśmy się od tego kredytu!”. Cały proces od wytoczenia powództwa (marzec 2021 r.) do uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki (wrzesień 2022 r.) trwał bardzo krótko, bo tylko 18 miesięcy.

wykreślenie hipoteki

Bank PKO S.A. wystawia naszym klientom list mazalny 

Oczywiście Bank PKO BP S.A. sam z siebie nigdy nie wystawiłby takiego dokumentu. Po wygranym procesie najpierw nasi klienci musieli się rozliczyć z Bankiem. W tym celu złożyliśmy oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności. Na skutek potrącenia roszczenie Banku o zwrot kapitału wygasło w całości, a nasi klienci otrzymali z Banku tzw. nadwyżkę w kwocie ok. 44.000 zł. Łączna korzyść kredytobiorców z procesu wyniosła zatem ok. 155.000 zł.

Więcej na temat sposobu rozliczenia się z Bankiem znajdziesz TUTAJ

Następnie wystąpiliśmy do Banku o wydanie listu mazalnego (nazwanego także czasami kwitem mazalnym). We wniosku wskazaliśmy dane dot. nieruchomości zabezpieczającej kredyt, informacje o hipotece oraz podstawę prawną wraz z argumentacją przemawiającą za wydaniem listu mazalnego.

Na odpowiedź Banku nie musieliśmy długo czekać, bo już po ok. 4 tygodniach nasi klienci poinformowali nas, że Bank wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki i że przesłał im list mazalny. 

W imieniu naszych klientów złożyliśmy do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i teraz pozostaje nam czekać ok. 2-3 miesięcy aż sąd wyda postanowienie w tym przedmiocie. Ponieważ Bank wyraził pisemną zgodę na wykreślenie hipoteki, postępowanie wieczystoksięgowe powinno być już tylko formalnością.

Cały proces od dnia wytoczenia powództwa do dnia wydania listu mazalnego zajął nam zaledwie 18 miesięcy. Tutaj dużą zasługę było to, że nie tylko kancelaria działała bardzo sprawie, ale również nasi klienci, którzy zazwyczaj odpisywali i przesyłali nam dokumenty jeszcze tego samego dnia. W tym przypadku należy również pochwalić sądy: Sąd Okręgowy w Legnicy oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, które bardzo sprawie i szybko przeprowadziły całe postępowanie. 

Ten proces dowodzi, że postępowania frankowe wcale nie muszą trwać latami (choć niestety zazwyczaj tak bywa). 

Bank PKO BP S.A. wydaje Frankowiczom weksel in blanco 

Poza wydaniem listu mazalnego, nasi klienci otrzymali z PKO BP S.A. również zwrot weksla in blanco, który miał zabezpieczać kredyt. Weksel ten, z uwagi na nieważność umowy kredytu nie mógł być już wykorzystany przez Bank PKO BP S.A. Niemniej jednak woleliśmy, aby naszym klientom został on zwrócony. 

wykreślenie hipoteki

Podsumowanie 

Sprawy frankowe, choć dość czasochłonne i wymagające dużego doświadczenia często są najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się kredytu powiązanego z CHF. Przebieg całego procesu frankowego streściliśmy w jednym z naszych artykułów, który jest dostępny TUTAJ.

Opisany w dzisiejszym artykule przykład pokazuje, że dobrze układająca się współpraca pomiędzy pełnomocnikiem a klientami pozwala znacznie skrócić czas całego postępowania. Oczywiście klienci mogą sami wytoczyć powództwo i poprowadzić sprawę. Niemniej jednak należy zauważyć, że sprawy frankowe są skomplikowane i wiele kwestii wymaga dużej wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej. W razie przegrania procesu nie będziemy mieli już drugiej szansy na wytoczenie powództwa. 

Z kolei decydując się na wybór pełnomocnika, należy być bardzo ostrożnym. Obecnie na rynku usług prawnych działa wiele podmiotów, które nie skupiają adwokatów i radców prawnych, lecz są to zwykłe biura (pośrednicy) niemający na co dzień wiele wspólnego z prawem, a ich głównym celem jest maksymalizacja zysku (niestety często kosztem klientów). Dla osób, które są dopiero na etapie wyboru kancelarii, przygotowaliśmy artykuł zawierający wskazówki, na co zwracać uwagę, aby dokonać dobrego wyboru. Artykuł jest dostępny TUTAJ.  

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: