Umów się na przeanalizowanie umowy

Prześlij skan umowy na: d.ostaszewski@cno-legal.pl

Biuro Poznań

Święty Marcin 25 / 7

Biuro Warszawa

ul. Skierniewicka 10A

Biuro Bydgoszcz

Stary Rynek 15-21 lok. 10

668 003 285

adwokat@rafalprzybyszewski.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  spółka Czyżewski Nowojski Ostaszewski Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Święty Marcin 25/7, 61-804 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000753592 e-mail: kancelaria@cno-legal.pl  (dalej: Administrator).    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony – art. 6 ust 1 lit f) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie numeru telefonu jest całkowicie dobrowolne, jednak może ułatwić kontakt (podstawa przetwarzania danych to zgoda – art. 6 ust 1 lit a) RODO)   Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hosting oraz wsparcia IT oraz gdy to niezbędne innym zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a po tym czasie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane uzyskane na podstawie zgody będą usunięte po wycofaniu zgody.   Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,  ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,  ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,  przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w granicach art. 21 RODO. Jeśli chodzi o dane przetwarzane na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.