Frankowiczu!

Wybrałeś bank który udzielał kredytu pseudofrankowego w latach 2004- 2010 roku. W większości umów kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, znajdują się niedozwolone postanowienia umowne tzw. klauzule abuzywne, które dają podstawę do rozważania możliwości wytoczenia sprawy sądowej.

Wiele kancelarii pseudofrankowy wskazuje, że skoro w umowie frankowicza występują klauzule abuzywne to umowa jest na 100 procent nieważna. To nieprawda!

Aby przekonać się, czy dany frankowicz ma szanse na unieważnienie lub odfrankowienie kredytu należy dodatko ustalić m.in:

Jak analizujemy sprawę?

1. Wypełnij formularz w zakładce "KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM"

2. skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h w celu konsultacji

4. podpisujemy umowę, składamy wniosek do banku, tworzymy reklamację, wezwanie do zapłaty

5. składamy pozew i reprezentujemy Cię w sądzie tak długo aż uzyskamy prawomocny wyrok

6. pomagamy wyegzekwować wyrok, wykreślić hipotekę, rozliczyć się z bankiem

Główne pytania frankowiczów dotyczące spraw frankowych

Pozew czy ugoda z bankiem w sprawie frankowej? Co zrobić z kredytem w CHF?

Według naszej wiedzy, tylko Bank PKO BP oraz Millenium proponują frankowiczom ugody. Ugody te w większości przypadków dotyczą jednak osób, które złożyły pozew w Sądzie. Pozostałe banki nie przewidują ugód z frankowiczami.

Należy wskazać, że ugoda z bankiem jest procesem szybszym niż droga sądowa.

Ugoda frankowa jest dużo mniej korzystna niż proces. Zazwyczaj zakłada przewalutowanie obecnego salda zadłużenia po kursie 3.10 do 3.20 oraz przejście na kredyt złotowy z oprocentowaniem WIBOROWYM. Bank nie zwraca żadnych nadpłat za poprzednie lata.

W naszej dotychczasowej praktyce, udało się zawrzeć kilka ugód z bankami satysfakcjonujących naszych klientów. Zazwyczaj doradzamy jednak frankowiczom wystąpienie na drogę sądową.

W wyniku procesu frankowego, frankowicz może uzyskać unieważnienie lub odfrankowienie umowy.

W wyniku unieważnienia umowa przestaje istnieć (nie ma kredytu, odsetek, hipoteki)- trzeba rozliczyć się z bankiem.

W wyniku odfrankowienia kredyt przekształca się w kredyt złotowy (od samego początku) z oprocentowaniem Liborowym. Zwrócone zostają również tzw. nadpłaty frankowe za cały okres trwania umowy.

Ile kosztuje proces frankowy? Jakie wynagrodzenie pobiera kancelaria frankowa?

Aby przystąpić do walki z bankiem należy pozyskać odpowiednią dokumentację- koszt około 200 złotych

Złożenie pozwu o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu koszt 1000 złotych.

Jeżeli Sąd dopuści dowód z opinii biegłego koszt opinii około 2000 złotych

Wynagrodzenie kancelarii zależy od wartości kredytu oraz stopnia skomplikowania sprawy. Składa się ono z opłaty podstawowej za prowadzenie sporu w pierwszej oraz drugiej instancji oraz premii za sukces. Posiadamy elastyczny sposób rozliczania z klientami. Pamiętaj. Sprawa frankowa jest niezwykle trudna- adwokat ani radca nie mogą reprezentować Cię za darmo. Czy warto powierzać sprawę jednej z najważniejszych dziedzin naszego życia (dom w którym żyjemy) spółce czy fundacji, która nie weźmie żadnej odpowiedzialności za proces?

Co jeżeli frankowicz przegra w sądzie?

Frankowicze wygrywają obecnie około 97 procent spraw. Jeżeli jednak frankowicz przegra musi liczyć się z koniecznością zapłaty zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz banku. Wysokość kosztów reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości ws. stawek minimalnych za czynności adwokackie/radcowskiego.

Czy kredyt frankowy się przedawnia?

Tak. Roszczenia pieniężne podlegają przedawnieniu. Roszczenia frankowiczów przedawniają się z upływem 10 lat, banku 3 lat. Termin ten liczony jest odpowiednio, dla frankowicza od momentu dowiedzenia się o wadliwości umowy, dla banku od wydania wyroku ustalającego nieważność umowy.

Ile trwa proces frankowy?

W zależności od Sądu, sprawa frankowa (I oraz II instancja) trwa średnio od 2 do 5 lat. Proces frankowy to bardzo trudny spór, w którym występuje wiele zagadnień prawnych. Na czas trwania procesu ma też wpływ bardzo duża liczba spraw wpływających do Sądu

Czy są wyroki w sprawach frankowych?

Oczywiście. Praktycznie codziennie zapada kilka, kilkanaście wyroków w których sądy przyznają rację frankowiczom. Większość wyroków to unieważnienia kredytów.

Czy banki odwołują się od wyroków?

Tak. Banki w 99 procentach spraw odwołują się od wyroków I instancji.

Czy frankowicz może sam napisać pozew?

Nie i stanowczo odradzamy takie działanie. Pozew frankowy to wynik analizy oraz wieloletniego doświadczenia kancelarii. Składa się on czasem z kilkudziesięciu- kilkuset stron popartych analizami i wyliczeniami ekonomistów. Proces frankowy nie jest schematem. Dlatego też pozew nie może być napisany ze wzoru. Trzeba rozważyć jakie argumenty prawne w konkretnej sprawie przemawiają za unieważnieniem lub odfrankowieniem kredytu.

Czy bank może coś zrobić frankowiczowi gdy ten go pozwie?

Nie. Nie ma takiej możliwości. Podstawy do wypowiedzenie umowy kredytu są ściśle określone w ustawie. Frankowicz nie musi się obawiać, że jeżeli pozwie bank to bank sprzeda jego dom, wejdzie komornik itp.

W jakim mieście frankowicz może pozwać bank?

Frankowicze mają możliwość pozwania banku w miejscu zamieszkania lub siedziby banku.

Kancelarie frankowe - którą wybrać, na co uważać?

Obecnie bardzo wiele podmiotów świadczy “pomoc prawną na rzecz frankowiczów”. Niestety wiele z tych podmiotów, to podmioty nieprofesjonalne. Mowa głównie o spółka z o.o., fundacjach, stowarzyszeniach. Podmioty te bardzo często tworzą własne pseudo rankingi czy też dzwonią do ludzi i namawiają ich na podpisanie umowy.

Frankowiczu pamiętaj:

tylko adwokat i radca ma prawo reprezentować Cię w sądzie,

adwokat i radca nie ma prawa dzwonić do Ciebie pierwszy i namawiać Cię na pozwanie banku;

tylko adwokat i radca obowiązani są do działania w zgodzie z zasadami etyki,

tylko adwokat i radca posiadają obowiązkowe ubezpieczenia OC i AC,

żaden adwokat ani radca nie ma prawa prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. czy fundacji.

Pseudo- kancelarie frankowe (które dopiero w ostatnim czasie rozpoczęły swoją przygodę z kredytami frankowymi), uważają, że każdą sprawę można wygrać. TO NIEPRAWDA. NIE WSZYSTKIE SPRAWY FRANKOWE SĄ TAKIE SAME. Obecnie około 97 % frankowiczów wygrywa.  Jednak 3 % osób przegrywa- bardzo często dlatego, że podmiot, który obsługuje frankowicza nie przeprowadza szczegółowej analizy sprawy i wysyła pozew z tzw. wzoru, formatki.

Prowadzenie sprawy frankowej to ogromna odpowiedzialność. Dlatego też przed złożeniem pozwu w sprawie frankowej należy zrobić dokładną analizę oraz wyliczyć dokładną kwotę dochodzonego roszczenia zarówno dla wariantu unieważnienia jak i odfrankowienia umowy.

Profesjonalna kancelaria frankowa posiada w swoim zespole adwokatów lub radców, ekonomistę bankowego, często również mediatora. Warto korzystać z kancelarii, które mogą “pochwalić się” wyrokami w sprawach frankowych lub innymi korzystnymi orzeczeniami. Orzeczenia są dostępne powszechnie w internecie na stronach portalu orzeczeń sądów powszechnych- warto zatem sprawdzić sukcesy danej kancelarii frankowej.

Jesteśmy tutaj po to aby pomagać frankowiczom – wyspecjalizowana kancelaria frankowa