Zadzwoń do Nas
lub wypełnij

Formularz kontaktowy

Poznaj nas

Wygraliśmy ponad
350 spraw frankowych
w całej Polsce!

Kancelaria Czyżewski Ostaszewski posiada dedykowany dział zajmujący się sprawami frankowymi. W skład zespołu wchodzą między innymi adwokaci, radcowie prawni, ekonomiści, księgowi, analitycy bankowi.

Pełne zaangażowanie, indywidualne podejście do sprawy oraz najwyższa staranność – to podstawowe zasady, jakimi kierujemy się w swojej praktyce, jako adwokaci i radcowie prawni. Reprezentujemy frankowiczów w sporach z bankami. 

Frankowiczu!

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Czyżewski Nowojski Ostaszewski reprezentuje frankowiczów nie tylko w sporach o ustalenie nieważności umowy czy odfrankowienie. Pomagamy również tym wszystkim, którzy zostali pozwani przez Bank o zwrot kapitału, czy też wynagrodzenie za korzystania z kapitału (bezpodstawne wzbogacenie), oraz waloryzację. Procesy w których stroną powodową jest bank są procesami bardzo trudnymi i  skomplikowanym, które wymagają nie tylko wiedzy prawnej ale i ekonomicznej z zakresu bankowości.

POZEW BANKU O ZWROT KAPITAŁU

POZEW BANKU O WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

Jak działamy?

1. Wypełnij formularz w zakładce "KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM"

2. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h w celu konsultacji

3. Podpisujemy umowę, sporządzamy odpowiedź na pozew

4. Reprezentujemy Cię przed sądem

Pozew banku o zwrot kapitału- dlaczego banki pozywają i czy taki pozew jest zasadny?

Z uwagi na uchwałę Sądu Najwyższego ws. III CZP 6/21, banki aby uniknąć przedawnienia roszczeń o zwrot kapitału, zostały zmuszone do szybkiego wytoczenia powództw. 

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia rozpoczyna się bowiem wraz z oświadczeniem frankowicza o braku woli związania wadliwą umową. Bank ma 3 lata aby żądać od frankowicza zwrotu kwoty którą mu wypłacił, w innym przypadku świadczenie będzie przedawnione. 

W zależności od koncepcji moment oświadczenia frankowicza o braku woli związania umową to:

  • dzień złożenia pozwu przez frankowicza
  • dzień rozprawy, na której frankowicz pouczony o skutkach unieważnienia oświadczy, że nie chce być nią związany, 
  • dzień złożenia reklamacji lub np. zawezwania do próby ugodowej 

Jako, iż orzecznictwo nie jest zgodne banki masowo składają pozwy, nie czekając nawet na to, czy w sprawie z powództwa frankowicza zapadł już prawomocnym wyrok unieważniający umowę czy też nie. Tym samym mogą toczyć się równocześnie dwa procesy: o ustalenia oraz o zwrot kapitału. 

Należy podkreślić: Bankom należy się zwrot wypłaconego kapitału, a orzecznictwo w tym zakresie jest już jednolite. 

Składając odpowiedź na pozew, należy przyjąć wspólną taktykę: rozliczyć się z kapitału poprzez potrącenie bądź też wykazywać przedwczesność powództwa.

Czy banki mają prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?

W ocenie kancelarii banki nie mają prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Przygotowując odpowiedź na pozew trzeba obrać jednak odpowiednią strategię procesową i wykazywać, iż:

w polskim porządku prawnym brak jest jakiegokolwiek przepisu, który stanowiłby podstawę prawną do dochodzenia przez Bank od kredytobiorców wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału,

 podstawą dochodzonego przez Bank roszczenia nie może być art. 405 K.C. 410 K.C., 411 K.C., 224 K.C.,

zasądzenie kwoty dochodzonej przez Bank byłoby sprzeczne z art. 6 i 7 Dyrektywy 93/13 i byłoby sprzeczne z funkcją odstraszającą, jaką wprowadza dyrektywa.

Jak działamy w sprawach o tzw. bezumowne korzystanie z kapitału?

Każdą sprawę analizujemy indywidualnie, przeprowadzamy konsultację i konstruujemy odpowiednią taktykę procesową.   

Należy podkreślić: na pozew banku trzeba odpowiedzieć. W przeciwnym wypadku sąd zasądzi żądaną kwotę wydając tzw. wyrok zaoczny.

Wynagrodzenie kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Nasza kancelaria każdą sprawę stara się oceniać indywidualnie. Dla klientów których reprezentujemy w sporach o ustalenie nieważności posiadamy preferencyjne warunki cenowe.

Dla klientów nowych zakres naszego wynagrodzenia wynosi:

od 4.000 do 8.000 złotych za reprezentowanie frankowicza w sporze z bankiem na etapie I i II instancji,

400 zł za stawiennictwo na rozprawie