Kredyt frankowy unieważniony! Zwycięstwo z Bankiem Millennium.

Ponownie nasi klienci osiągają sukces w postępowaniu o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Sąd Okręgowy w Toruniu w sprawie o sygn. akt I C 1709/21, uznał za słuszną naszą linię argumentacyjną, w której udało nam się dowieść istnienie klauzul abuzywnych w umowie kredytu, które skutkują jej unieważnieniem. 

Czas trwania postępowania w I instancji w Toruniu

Postępowanie od momentu złożenia pozwu, do dnia 23 grudnia 2022 r., tj. do dnia wydania wyroku, trwało nieco ponad rok. Jest to satysfakcjonujący okres, zważywszy na to, iż obecnie, ze względu na coraz większą ilość spraw frankowych, czas ten ulega i nadal będzie ulegał wydłużeniu. Zaznaczenia wymaga fakt, że Sąd Okręgowy w Toruniu bardzo sprawnie i kompleksowo rozpatruje sprawy frankowe, jednak liczba pozwów ze strony frankowiczów może jeszcze bardziej wzrosnąć, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda korzystny dla kredytobiorców wyrok dot. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Kredyt frankowy unieważniony

Treść wyroku naszych klientów. Przegrana banku Millennium

Sędzia Sądu Okręgowego Olgierd Zieliński uznał abuzywność wskazywanych przez nas klauzul umownych, zawartych w umowie kredytu frankowego naszych klientów. W związku z powyższym wydał wyrok, w którym:

  1. ustala, że umowa  kredytu frankowego pomiędzy naszymi mocodawcami, a Bankiem Millennium SA jest w całości nieważna;
  2. zasądza od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 261.720,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 31 sierpnia 2021 roku do dnia zapłaty;
  3. kosztami postępowania sądowego obciąża pozwany banku i z tego tytułu zasądza od banku Millennium SA na rzecz naszych klientów kwotę 11.998,90 zł

Kredyt frankowy unieważniony

Apelacja banku od niekorzystnego wyroku

W związku z tym, iż jest to pierwsza instancja, jesteśmy przekonani, że bank złoży od powyższego wyroku apelację. Niemniej, patrząc na utrwaloną linię orzeczniczą w sprawach frankowych i naszą linię argumentacyjną, Sąd Apelacyjny w Gdańsku, podobnie jak sąd I instancji, nie powinien mieć wątpliwości, iż abuzywność klauzul zawartych w umowie, nie pozwala na jej dalsze obowiązywanie, a co za tym idzie, musi ona zostać unieważniona w całości.

Kredyt frankowy unieważniony

Podsumowanie

Kolejni nasi klienci zostali uwolnieni od umowy kredytu frankowego. Udało nam się wykazać abuzywność zawartych w niej klauzul i niedopełnienie przez bank obowiązku informacyjnego względem frankowiczów-konsumentów. Linia orzecznicza polskich sądów powszechnych wskazuje, iż sędziowie bardzo jednomyślnie uznają słuszność argumentów podnoszonych przez frankowiczów i ich pełnomocników w postępowaniach. Wszyscy zainteresowani postępowaniami frankowymi z niecierpliwością oczekują na wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia banku za korzystanie z kapitału.

Jeśli zastanawiacie się Państwo, jak wygląda proces frankowy, polecamy zapoznanie się z artykułem na naszej stronie, który opisuje postępowanie w sprawach frankowych krok, po kroku. Wspomniany artykuł dostępny jest TUTAJ.

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: