Kolejni nasi klienci uwolnieni od kredytu frankowego. Nieważność umowy frankowej w Poznaniu

Dzisiejszy wpis poświęcony zostaje kolejnym naszym klientom, którzy  są o krok bliżej od finalnego pozbycia się kredytu frankowego w Banku Millennium. Tym razem udało się nam przekonać Sąd Okręgowy w Poznaniu ponownie, iż umowa kredytu indeksowanego z Bankiem Millennium jest nieważna w całości. 

W wyroku z dnia 3 września 2022 roku

W postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu o sygnaturze XII C 1754/20, w sprawie naszych Klientów, podnieśliśmy szereg zarzutów  i dodatkowych argumentów przemawiających za bezwzględną nieważnością umowy kredytu frankowego Millennium. Wykazaliśmy abuzywność klauzul zawartych w umowie kredytu frankowego i wadliwość zawartego w niej mechanizmu indeksacji, który doprowadzał do bezpodstawnego, dodatkowego wynagrodzenia banku.

W wyroku z dnia 3 września 2022 roku Sędzia Sądu Okręgowego Zofia Lehmann, podzieliła nasze stanowisko i w sentencji wyroku:

  1. ustaliła, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do kursu franka szwajcarskiego jest nieważna;
  2. zasądziła od banku Millennium na rzecz naszych Klientów kwotę 103.398,81 zł oraz 27.690,21 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 4 września 2020 roku do dnia zapłaty;
  3. kosztami postępowania obciążyła w całości bank Millennium i zasądziła na korzyść naszych Mocodawców zwrot opłaty sądowej oraz kosztów zastępstwa procesowego.

Nasza linia argumentacyjna

Od dnia wniesienia pozwu do momentu wydania wyroku minęło nieco ponad dwa lata. Taki czas postępowania przed Sądem Okręgowym w Poznaniu jest zgodny z naszymi przewidywaniami, bazującymi na doświadczeniu Kancelarii w reprezentowaniu Frankowiczów. 

Nasza linia argumentacyjna i dotychczasowe orzecznictwo zarówno sądów polskich, jaki i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dały Sądowi Okręgowemu podstawy do uznania nieważności umowy.  

Wyrok nie jest prawomocny. Z dużym prawdopodobieństwem bank Millennium wniesie teraz o uzasadnienie wyroku, by złożyć od niego apelację. Patrząc jednak na dominującą linię orzeczniczą Sądu Apelacyjnego w Poznaniu korzystną dla Frankowiczów, możemy spodziewać się tego, wyrok sądu I instancji zostanie utrzymany w całości. 

Ustalenie nieważności umowy da nam podstawę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Rozliczenie umowy nastąpi natomiast w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Cieszą również odsetki, które stanowią dla klientów dodatkową korzyść wynikającą z niedogodności jaką jest coraz dłuższy czas postępowań w sprawach frankowych.

KONTROFENSYWA BANKU – pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W grudniu zeszłego roku, bank Millennium, nie czekając nawet na wyrok Sądu w Poznaniu, postanowił pozwać naszych klientów o zapłatę rzekomego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. 

Aktualna linia orzecznicza sądów opowiada się w większości za poglądem, iż bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału na podstawie wadliwej umowy kredytu powiązanego z kursem CHF, ponieważ ustalenie przez Sąd nieważności umowy ma taki skutek, jakby takiej umowy nigdy nie zawarto (ex tunc). Przyczyną wadliwości umowy leży po stronie banku a polski kodeks cywilny nie przewiduje możliwości żądania wynagrodzenia po upadku nieważnej umowy.

Wszystko to prowadzi to do wniosku, iż banki nie mają żadnej podstawy do żądania zapłaty za korzystanie z ich kapitału, co w konsekwencji musi skutkować oddaleniem takie powództwa. To postępowanie jest o tyle ciekawe, że 12 października 2022 roku, TSUE ma odpowiedzieć na pytanie prejudycjalne Sądu Rejonowego Warszawa–Śródmieście w Warszawie, dotyczące właśnie wynagrodzenia banku, o czym więcej piszemy TUTAJ

Po 12 października 2022 roku dowiemy się zatem definitywnie jakie skutki wywołuje ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych dotyczy także postępowań o zapłatę z powództwa banku. Reprezentujemy Kredytobiorców, dochodząc ich praw przed sądami. 

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: