Wygrana kancelarii w sprawie frankowej z Santander w Poznaniu (umowa dawnego Kredyt Bank nieważna). Sąd rozliczył strony- brak wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

Spieszymy się poinformować o BAAAAARDZO dobrym i korzystnym wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu (sędzia Katarzyna Sokólska), która  ustaliła nieważność umowy i równocześnie rozliczyła strony procesu.

Sąd Okręgowy  w Poznaniu I Wydział Cywilny w osobie Pani Sędzi Katarzyny Sokólskiej po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2022 roku r. w Poznaniu sprawy z powództwa xxxxxxxx przeciwko Santander bank Polska S.A. o ustalenie i zapłatę 

  1. ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM nrxxxxxxx zawarta w xxxxxx 2008 r. pomiędzy Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego) a xxxxxx  jest nieważna; 
  2. w pozostałej części oddalił powództwo (o zapłatę); 
  3. kosztami procesu obciąża pozwanego i na tej podstawie zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. 

Potrącenie – rozliczenie stron

To pierwsza nasza taka sprawa u Pani Sędzi i bardzo cieszymy się z tego wyroku. Liczymy na więcej takich wyroków, co bardzo usprawnił  sprawy frankowe. 

Otóż pełnomocnik pozwanej w odpowiedzi na pozew podniósł zarzut potrącenia oraz zatrzymania. 

Sąd, po raz pierwszy w sprawach które prowadzimy, uwzględnił potrącenie dokonane przez Bank. Jak wyjaśniła Pani Sędzia chodzi o to aby usprawnić procesy frankowe i aby kończyły się one jak najszybciej- od razu trzeba rozliczać strony. 

Nieważność umowy Ekstralokum

Sąd w całości podzielił naszą argumentację co do nieważności umowy oraz braku możliwości jej wykonywania po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych. W momencie podpisania umowy nie istniały przepisy dyspozytywne, które upoważniałby do uzupełnienia umowy. 

Rozliczenie stron po nieważnej umowy

Bank w sprawie jak zwykle twierdził, iż jego umowa jest ważna. Ale równocześnie podniósł zarzut potrącenia, który okazał się swoistym strzałem w kolano. Otóż bank ostrożnościowo gdyby Sąd uznał, iż umowa jest nieważna, potrącił kwotę dochodzoną pozwem z kwotą udostępnionego kapitału oraz uwaga wynagrodzenie za korzystania z kapitału.

Sąd uznał za skuteczny zarzut potrącenia w zakresie kwoty kapitału. RÓWNOCZEŚNIE SĄD PRZESĄDZIŁ, IŻ BANKOWI NIE NALEŻY SIĘ ŻADNE WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU. 

Oznacza to zatem, iż strony zostały rozliczone z kapitału minus kwota spełnionego świadczenia. Klienci nie muszą obawiać się pozwu banku. Sąd podkreślił, iż nowe przepisy kpc pozwalają na dokonanie potrącenia na ręce pełnomocnika procesowego. 

Równocześnie Sąd nie uwzględnił zarzutu w zakresie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Sąd podkreślił, iż bankowi takie wynagrodzenie się nie należy. 

Wyrok jest bardzo korzystny dla frankowiczów. Orzeczenie jest nieprawomocne, czekamy czy bank zdecyduje się na apelację. Szczerze j zastanawiamy się jednak, czy bank złoży apelację skoro Sąd uwzględnił żądane przez Bank potrącenie. Kwestionowanie w chwili obecnej tego, że umowa jest nieważna skoro Sąd uwzględnił potrącenie wydaje się wewnętrznie sprzeczne oraz nielogiczne. 

Wystąpiliśmy o uzasadnienie, w którym Sąd obiecał szczegółowo rozliczyć strony z kwot. 

Taki wyrok powinien skrócić procesy frankowe o mniej więcej 3- 4 lata, co podkreśliła Pani Sędzia. 
Sprawę prowadzi adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. J. Firlej.  

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: