Wygrana kancelarii- nieważność umowy Santander Bank w Bydgoszczy- Ekstralokum (KREDYT BANK)

To znowu my 🙂 Tym razem informujemy o sukcesie kancelarii w sporze z Bankiem Santander Bank- nieważność umowy i zwrot wszystkich wpłaconych kwot.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2022 roku, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w osobie sędzi SSO Dorota Marszałkowiska ustalił nieistnienie stosunku prawnego, wynikającego z umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartej w 2008 roku pomiędzy naszymi klientami a poprzednikiem prawnym pozwanego, Kredyt Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Sąd zasądził również zwrot kwoty ponad 242 tys złotych z odsetkami od dnia złożenia pozwu.                           

Sąd nakazał również zwrot kwoty 11.817 złotych z tytułu kosztów procesu.

Nieważność umowy Kredyt Bank

Jako kancelaria podnieśliśmy szereg argumentów przemawiających za całkowitym upadkiem umowy Santander.

Wskazaliśmy na klauzule abuzywne i dowolne ustalania przez bank kursów kupna i waluty. Dodatkowo wskazaliśmy na naruszenie art. 58 kc, 69 prawa bankowego, nierównomierne rozłożenia ciężaru ryzyka walutowego, nie wypełnienie obowiązku informacyjnego. Wykazaliśmy, że nawet bank nie wiedział de facto jakiego kredytu udziela bo posługuje się nomenklaturą dotyczącą kredytu denominowanego a w istocie mamy do czynienia z kredytem indeksowanym.

Umowa nie była indywidualnie negocjowana, nie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie była tez wynajmowana. Od początku do teraz służy zaspokojaniu potrzeb mieszkaniowych kredytobiory

Mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, zaś klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy w kwestii bardzo istotnej dla konsumenta, dotyczącej kosztów kredytu, jest klauzulą niedozwoloną

Wyrok jest nieprawomocny, czekamy na uzasadnienie i apelację banku. Sprawę prowadzi adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. J. Firlej. Dodatkowo w sporze wspiera nas nasz bydgoski “oddział kancelarii frankowej” w osobie adw. Rafała Przybyszewskiego

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: