Wniosek o historię spłaty kredytu frankowego- wzór

wniosek o historię spłaty kredytu frankowego

Jeżeli zdecydowałeś się pozwać bank albowiem w umowie występują klauzule abuzywne, konieczne jest złożenie wniosku do banku o wydania zaświadczenia o historii spłaty kredytu. 

Złożenie wniosku o zaświadczenie z banku przez frankowicza 

Historia spłaty kredytu to obok umowy kredytu frankowego najważniejszy dokumentu potrzebny do rozpoczęcia walki z bankiem. 

Dokument ten zaświadcza ile kredytobiorca frankowy w całym okresie kredytowania zapłacił rat, odsetek oraz innych kosztów okołokredytwych. 

Na podstawie zaświadczenia formułowane jest petitum pozwu a także wyrok sądowym. Dokument ten pozwala również frankowiczowi przekonać się czy spłacił już kwotę nominalną udzielonego kredytu. 

Co zawiera wniosek o historię spłaty kredytu frankowego 

Wniosek powinien zawierać żądanie przekazania przez bank informacji o:

  1. łącznej kwocie zapłaconych odsetek umownych we wskazanym okresie, określonej w walucie umowy;
  2. łącznej kwocie zapłaconych odsetek karnych we wskazanym okresie, określonej w walucie umowy;
  3. łącznej kwocie zapłaconego kapitału we wskazanym okresie, określona w walucie umowy;
  4. łącznej kwocie zapłaconych opłat/prowizji we wskazanym okresie wpływających na saldo wierzytelności do spłaty, np. prowizja za wcześniejszą spłatę lub opłata za ustanowienie polisy dla nieruchomości;
  5. przeliczaniach wpływów w PLN na walutę umowy, ze wskazaniem na tabelę kursową;
  6. historii spłat za wskazany okres, w formie tabelarycznej: termin płatności raty, kwota raty odsetkowej, kwota raty kapitałowej, data wpływu/spłaty; kwota wpływu w walucie; umowy/ kwota wpływu w walucie PLN, dla wpływów w PLN kwota wpływu w walucie umowy po przewalutowaniu, kurs dla wpływów w PLN; kwota zapłaconych; odsetek/odsetek karnych/kapitału wyrażona w walucie umowy; kwota nadpłaconych środków pozostałych po spłacie;
  7. historii zmian wysokości oprocentowania we wskazanym okresie.

Często wniosek zawiera również informacje o innych niezbędnych dokumentach- jak kserokopii wniosku kredytowego, aneksów, porozumień. 

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie z banku o spłacie kredytu?

Wniosek o historię musi zostać złożony w banku. Można go złożyć zarówno w oddziale jak i za pośrednictwem internetu. W celach dowodowych doradzamy jednak złożenie wniosek tradycyjną drogą pocztową. We wniosku należy wskazać miejscowość i datę, adresata, czyli nazwę i adres banku, wnioskodawcę, dane kredytobiorcy oraz umowy- numer oraz datę zawarcia.  

Ile czeka się na odpowiedź banku?

Co do zasady na odpowiedź z banku czeka się około 3- 4 tygodnie od wpływu pisma. Jeżeli bank nie odpowiada warto zadzwonić na infolinię banku i poprosić o przyśpieszenie procedowania wniosku. 

Ile kosztuje zaświadczenie z banku?

Za udzielenie odpowiedzi bank pobierze opłatę w wysokości około 250- 300 złotych.

Wzór wniosku o zaświadczenie banku ws. frankowej/ wzór wnioseku o historię spłaty kredytu


Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy darmowy wzór wniosku który można pobrać z naszej strony:

Wniosek o historię spłaty kredytu frankowego to dokument niezbędny do rozpoczęcia procesu o unieważnienie umowy kredytu. Składa się go pisemnie w banku. Powinien on zawierać żądanie udzielania informacji o wysokości rat i odsetek kredytu frankowego. Na uzyskanie wniosku o historię spłaty kredytu czeka się około miesiąca. Kosztuje on około 200- 300 złotych.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: