Unieważnienie kredytu Raiffeisen/Polbank (EFG Eurobank Ergasias SA 2008) i zwrot wszystkich rat- wyrok

Unieważnienie kredytu Raiffeisen

WYGRYWAMY WS. FRANKOWEJ- NIEWAŻNOŚĆ UMOWY Raiffeisen Bank Z TEORIĄ DWÓCH KONDYKCJI. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Miło nam poinformować, że wyrokiem z dnia 16 sierpnia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Poznaniu, w składzie SSO Maria Prusionowska (sygn. XII C 734/20), ustalił, że w sprawie reprezentowanych przez nas klientów:

podpisana w dniu 29 stycznia 2008 r. pomiędzy EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce obecnie Raiffeisen Bank International AG ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce jest w całości nieważna, 

zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 169 455,11 zł ( sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

zasądził na rzecz pozwanych zwrot kosztów procesu. 

Unieważnienie kredytu Raiffeisen

Wyrok ws. frankowej Riffeisen został wydany w niespełna rok od złożenia pozwy, po przeprowadzeniu jednej rozprawy.

Powody nieważności umowy frankowej Raiffeisen (Polbank)

Umowa jest nieważna z uwagi na naruszenie art. 69 ust 1 prawa bankowego

Umowa zawiera również klauzule abuzywne. Przykład klauzuli w przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty

Po wyeliminowaniu klauzuli abuzywnych umowa nie może być dalej wykonywana. W ocenie Sądu należy wskazać postanowienia umowy dotyczące mechanizmu ustalania kursu waluty przez bank są niedozwolone. Postanowienia kształtują prawa i obowiązki banku w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. 

Dzięki wygranej z bankiem kredytobiorcy frankowi zyskali ponad 200 000 złotych w stosunku do roszczenia, które wykazywał bank. 
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Daniel Ostaszewski oraz mec. Jacek Firlej. To kolejny wyrok naszej kancelarii. Inne zobaczysz TUTAJ

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: