Pragniemy poinformować o sukcesie kancelarii w sporze z mBank SA- nieważność umowy i zwrot wszystkich wpłaconych kwot.

Wyrokiem z dnia 6 maja 2022 roku, Sąd Okręgowy w Legnicy w osobie sędzi SSO Adama Miki ustalił nieistnienie stosunku prawnego, wynikającego z umowy kredytu o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych ,,MULTIPLAN” waloryzowany kursem franka szwajcarskiego zawartej w 2006 roku pomiędzy naszymi klientami a poprzednikiem prawnym pozwanego, BRE Bank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi.

Sąd zasądził również od Banku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty ponad 101 tys złotych oraz 47 tys. CHF z odsetkami od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty.                           

Sąd nakazał również zwrot kwoty 11.817 złotych z tytułu kosztów procesu.

Nieważność umowy MULTIPLAN

Jako kancelaria podnieśliśmy szereg argumentów przemawiających za całkowitym upadkiem umowy kredytu. Wskazaliśmy na klauzule abuzywne i dowolne ustalania przez bank kursów kupna i waluty. Dodatkowo wskazaliśmy na naruszenie art. 58 kc, 69 prawa bankowego, nierównomierne rozłożenia ciężaru ryzyka walutowego, nie wypełnienie obowiązku informacyjnego. 

Umowa nie była indywidualnie negocjowana, nie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej. Nieruchomość nabyta za środki z udzielonego kredytu nie była tez wynajmowana. Od początku do teraz służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych kredytobiorców

Mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, zaś klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy w kwestii bardzo istotnej dla konsumenta, dotyczącej kosztów kredytu, jest klauzulą niedozwoloną

Wyrok został wydany w ciągu 10 miesięcy od dnia złożenia pozwu. Wyrok na razie jest nieprawomocny. Bank z pewnością wniesie teraz o uzasadnienie wyroku, a następnie wystąpi przeciwko nam z apelacją. Bankowi będzie jednak trudno „odwrócić” wynik całej sprawy.

Sprawę prowadzi adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. radc. J. Firlej. 

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: