Pierwsza taka ugoda sądowa z bankiem BNP PARIBAS – kredyt przewalutowany PLN na CHF

Szanowni Państwo!
Jak wiecie zawieramy ugody z bankami niezwykle rzadko. Zdarza się jednak tak, iż ugoda to najlepsze rozwiązanie. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku naszych klientów. Jesteśmy dumni z zawarcia ugody, która pokazuje, iż nie zawsze konieczne jest prowadzenie sporu przez wiele lat. Ugoda dotyczy kredytu przewalutowanego z PLN na CHF

Kredyt przewalutowany z PLN na CHF

Nasi klienci, w listopadzie 2007 roku zawarli umowę kredytu hipotecznego w złotych. Umowa została zmieniona (przewalutowana) następnie w dniu 10 września 2008 roku na podstawie Aneksu na umowę kredytu denominowanego we franku szwajcarskim (CHF).

Do zawarcia aneksu doszło w wyniku inicjatywy banku, który przekonywał, iż jest to rozwiązania korzystne, opłacalne dla kredytobiorców.

Klienci długu realizowali umowę. Podobnie jednak jak ponad 100 000 frankowiczów (którzy pozwali już Banki), nabrali wątpliwości co do tego, czy ich umowa nie jest wadliwa.

W decyzji nr DOZIK-14/2020 z dnia 22 września 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że stosowane przez Bank postanowienia wzorców umów dotyczące sposobu ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 i nast. k.c.

Pozwem z dnia 1 października 2020 roku kredytobiorcy wnieśli przeciwko Bankowi powództwo o zapłatę kwoty ponad 140 000 PLN oraz ustalenie, że od dnia września 2008 roku nie wiążą kredytobiorców niektóre postanowienia umowne. W powództwie ewentualnym kredytobiorcy wnieśli o unieważnienie aneksu.

Przypomnijmy: w przypadku kredytów przewalutowanych korzystniejsze jest odfrankowienie kredytu (PLN i LIBOR/SARON) niż całkowite unieważnienie aneksu i powrót do kredytu PLN i WIBOR

Ugoda sądowa z bankiem- kredyt frankowy, przewalutowany. Ponad 200 000 złotych mniej kredytu

Wypracowanie ugody zajęło nam ponad 6 miesięcy.

Finalnie, na mocy porozumienia (ugody) z marca 2022 roku, zatwierdzonego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, strony postanowiły, iż  zadłużenie w wysokości           110 000 CHF (około 450 000 złotych) zostanie obniżone do kwoty 260 000 złotych tj. o kwotę blisko 200 000 złotych. Dodatkowo kredyt będzie spłacany dalej jako kredyt PLN ale ze stałym oprocentowaniem do końca okresu kredytowania w wysokości zaledwie 2,89 procent. 

Zmieniony został również wpis w księdze wieczystej.

Jak przekazał pełnomocnik banku, jest to prawdopodobnie pierwsza ugoda banku BNP PARIBAS dotycząca kredytu przewalutowanego.           W wyniku zawarcia ugody, sąd umorzył postępowanie. Sprawa zakończona prawomocnie. Sprawę prowadzili adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. Jacek Firlej      

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

   

Ostatnie posty: