Kredyty „walutowe” – teoria i orzecznictwo

Już jutro odbędzie się konferencja naukowa Rzecznika Finansowego poświęcona tematyce kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych. Wydarzenie w formule online rozpocznie się 9 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00. 

Udział w konferencji potwierdzili reprezentanci środowiska akademickiego oraz praktycy prawa.

“Przedmiotem rozważań Rzecznika Finansowego jest materia kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych. Tematyka to zagadnienia związane z pytaniami, które mają być przedmiotem rozstrzygnięcia pełnego składu Izby Cywilnej w sprawie III CZP 11/21 – wyjaśnia dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy. – Wśród referatów największym zainteresowaniem cieszy się problematyka wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy z nieważnej umowy kredytowej przysługuje jakieś roszczenie o wynagrodzenie – dodaje dr hab. Jakub Szczerbowski, prof. ucz., dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego Rzecznika Finansowego.”

Termin konferencji został dobrany tak, aby wysłuchać środowiska akademickiego i praktyków prawa przed przekazaniem stanowiska Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego. Obecnie Rzecznik Finansowy pracuje nad przeglądem stanowisk, a szczególny nacisk kładzie na skutki proponowanych rozstrzygnięć dla systemu prawnego.

 Program konferencji dostępny jest tutaj (PROGRAM KONFERENCJI).

“Tematy które będą przedmiotem naszych rozważań oscylują wokół obecnej dyskusji na temat kredytów frankowych oraz kredytów indeksowanych i denominowanych do innych walut. Konferencja dotyczyć będzie zagadnień które są przedmiotem rozstrzygnięcia pelnego skladu do izby cywilnej. Dyskusja obejmować będzie również pytanie – czy z nieważnej umowy kredytowej bankowi przysługuje roszczenie o wynagrodzenie?”

Konferencja ma charakter otwarty, będzie transmitowana w mediach społecznościowych Rzecznika Finansowego.

“Będziemy gościć referentów, którzy reprezentują zarówno środowisko naukowe. Mam tu na myśli profesorów, doktorów nauk prawnych i ekonomistów. W konferencji wezmą udział również praktycy prawa – czyli radcy prawni, adwokaci oraz sędziowie.”

Link do mediów społecznościowych Rzecznika Finansowego: https://www.facebook.com/RzecznikFinansowy/


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe: d.ostaszewski@cno-legal.pl, telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: