Kredyty frankowe: Kredyty indeksowane i denominowane. Wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć.

W przekazie medialnym wielokrotnie można usłyszeć, że sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego w CHF, czy też kredytu indeksowanego do CHF. Niewielu kredytobiorców ma jednak wiedzę o tym, czym różnią się te kredyty oraz jaki charakter ma ich własny kredyt.

Typy kredytów frankowych: kredyty indeksowane i kredyty denominowane a kredyty walutowe

Banki zawierały z kredytobiorcami jeden z trzech rodzajów kredytów frankowych: kredyty walutowe oraz kredyty denominowane i indeksowane. W przypadku kredytu walutowego zarówno wypłata kredytu, jak i jego późniejsza spłata następowały we franku szwajcarskim. Oznaczało to w praktyce, że kredytobiorca otrzymywał „do rąk własnych” określoną kwotę franków szwajcarskich, a następnie spłacał raty również we frankach szwajcarskich, których (co ważne) nie musiał kupować w banku. Ten typ kredytu co do zasady nie jest wadliwy, a w konsekwencji nie można dochodzić ustalenia jego nieważności, bądź też odfrankowienia.

Kredyty denominowane a indeksowane

Drugim typem kredytów były kredyty złotowe powiązane z walutą franka szwajcarskiego. W tym przypadku wyróżniamy kredyt indeksowane do CHF oraz kredyty denominowane w CHF. Pomiędzy tymi kredytami zachodzą drobne różnice, które mają jednak ogromne znaczenie przy dochodzeniu ewentualnego unieważnienia bądź odfrankowienia umowy kredytu.

Kredyty indeksowane

Kredyty indeksowane do CHFsą to kredyty, w których kwota kredytu, jak i wyplata kredytu następowały w złotówkach. Banki jednak w dniu wypłaty kredytu przeliczały jego wartość (po własnym kursie) na walutę obcą, w której ustalały także harmonogram jego spłaty. Co ważne do 2011 roku kredytobiorcy byli zobowiązani do spłaty takiego kredytu w złotówkach, które bank następnie przeliczał (po własnym kursie) na franki szwajcarskie. W praktyce kredyt nie miał zatem nic wspólnego z frankiem szwajcarskim, który był tylko zapisem w księgach banku.

Kredyty denominowane

Kredyty denominowane w CHF – są to kredyty, w których kwota kredytu była wyrażona we franku szwajcarskim, jednak jego wypłata następowała w złotówkach. Z kolei harmonogram spłaty takiego kredytu był określany w walucie obcej (w CHF), a jego spłata (co najmniej do 2011 r.) następowała w złotówkach.

Kredyty denominowane a indeksowane. Podobieństwa i różnice.

Różnica pomiędzy kredytami denominowanymi a indeksowanymi jest dość subtelna, w związku z czym przygotowaliśmy dla Państwa tabelę, która ułatwia dostrzeżenie podobieństw oraz różnic.


KREDYT WALUTOWYKREDYT INDEKSOWANYKREDYT DENOMINOWANY
KWOTA KREDYTU (WSKAZANA W UMOWIE)CHFPLNCHF
WYPŁATA KREDYTUCHFPLNPLN
HARMONOGRAM/SALDOCHFCHFCHF
SPŁATA RAT DO 2011 r.CHFPLNPLN

Indeksowane a denominowane. Jakie kredyty udzielał twój Bank?

W okresie największego „boomu” na kredyty frankowe, większość banków wyspecjalizowała się w udzielaniu jednego typu kredytu.

Kredyty indeksowane były udzielane głównie przez: mBank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, Getin Bank, GE Money oraz Kredyt Bank (w umowach Kredyt Banku błędnie wskazywano, że są to kredyty denominowane do CHF, w sytuacji, w której były to kredyty indeksowane),

Kredyty denominowane były udzielane głównie przez: PKO BP S.A., Deutsche Bank, BGŻ oraz Fortis.

Oba typy kredytów były udzielane przez: Nordea Bank oraz Raiffeisen

Powyższe rozróżnienie opiera się na ogólnej zasadzie, od której były oczywiście wyjątki. Jeśli klientowi bardzo zależało na zaciągnięciu kredytu indeksowanego np. w PKO BP, to bank robił wyjątek i udzielał kredytu zgodnie z wolą kredytobiorcy.

Kredyty indeksowane i kredyty denominowane. Czy można je zaskarżyć?

Jeśli kredytobiorca zawarł umowę kredytu denominowanego lub indeksowanego w okresie od 2001 do 2011 r., to jest wysoce prawdopodobne, że w umowie tej występują klauzule abuzywne. W konsekwencji kredytobiorca może wystąpić z żądaniem ustalenia nieważności umowy kredytu lub z żądaniem „odfrankowienia”. Uwzględnienie któregokolwiek z tych roszczeń przez Sąd może być bardzo korzystne dla kredytobiorcy, gdyż pozwala mu zaoszczędzić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Kredyty denominowane a indeksowane. Jak sprawdzić ich wadliwość?

Na stronie rzecznika finansów (https://rf.gov.pl/mapa-klauzul/) znajduje się tzw. mapa klauzul niedozwolonych, która ułatwia sprawdzenie tego, czy w umowie występują klauzule abuzywne. Ponadto można skorzystać z usług Kancelarii, które zajmują się tego typu sprawami. W razie skorzystania z usług Kancelarii warto od razu także zapytać, czy poza analizą umowy, sporządzone zostanie także wstępne wyliczenie korzyści, jakie mógłby przynieść proces frankowy. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujemy jasną informację, czy nas kredyt jest wadliwy, a jeśli tak to, jakie kroki możemy podjąć. W trakcie pierwszego spotkania powinniśmy zostać także poinformowani o wynagrodzeniu Kancelarii za prowadzenie naszej sprawy.

Kredyty denominowane i indeksowane – wynagrodzenie Kancelarii

Wynagrodzenie prawnika jest zwykle ustalane indywidualnie w zależności od okoliczności danej sprawy, nakładu pracy, banku, w którym jest zaciągnięty kredyt itd. Warto jednak nalegać na to, aby wynagrodzenie było uzależnione od efektów pracy prawnika. Zwykle w takim przypadku jedna część wynagrodzenia jest płatna przed procesem, a druga część dopiero po procesie w razie jego wygrania (tzw. success fee). Takie rozwiązanie jest korzystne dla kredytobiorców, gdyż z jednej strony część ryzyka zostaje przeniesiona na prawnika, a z drugiej prawnik ma dużą motywację do działania (jeśli nie wygra procesu, to nie otrzyma zapłaty drugiej części wynagrodzenia).

Kredyty denominowane a indeksowane. Podsumowanie

Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania spraw frankowych, decydując się na zaskarżenie swojej umowy kredytu, warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe: d.ostaszewski@cno-legal.pl, telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: