Kolejna wygrana kancelarii- nieważność umowy frankowej MILLENIUM w Katowicach

Kolejny dzień z rzędu i kolejny wyrok frankowy
Dziś możemy z radością poinformować o wyroku w sprawie klientów w sporze z bankiem Millennium.
Wyrokiem z dnia 9 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach (sędzia Krzysztof Żyłka)

ustala, że umowa o kredyt mieszkaniowy numerxxxxxxxx  zawarta w dniu 23 maja 2008 roku przez powodów xxxxx a pozwanym Bankiem Millennium Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna;

zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty 109.962,20 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) oraz 18.219,63 CHF (osiemnaście tysięcy dwieście dziewiętnaście franków szwajcarskich sześćdziesiąt trzy centymy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 marca 2021 roku do dnia zapłaty;

zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

Postępowanie trwało tym razem bardzo szybko. Pozew wniesiony w marcu 2021 roku i po niecałym roku Sąd ustala niewazność umowy banku Millennium.

Nieważność umowy Milleniuum

Jako kancelaria podnieśliśmy szereg argumentów przemawiających za całkowitym upadkiem umowy Millenium, z którymi zgodził się Sąd.

Sąd wskazał, iż po wyeliminowaniu klauzul abyzywnych z umowy nie da się wykonywać dalej umowy. W momencie podpisania umowy nie istniały przepisy dyspozytywne, które upoważniałby do uzupełnienia umowy.

Sąd zasądził w związku z nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zwrot wszystkich świadczeń zapłaconych przez naszych klientów oraz odsetki

W sprawie Sąd nie podzielił stanowiska banku, iż nieruchomość była wykorzystywana na cele związane z działalnością gospodarczą.

Wyrok jest nieprawomocny, czekamy na uzasadnienie i apelację banku. Sprawę prowadzi adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. J. Firlej. Dodatkowo w sporze wspiera nas nasz bydgoski “oddział kancelarii frankowej” w osobie adw. Rafała Przybyszewskiego

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: