Getin Noble Bank S.A. na skraju bankructwa. To zła wiadomość dla Frankowiczów, będących klientami tego banku.

W ostatnich dniach Getin Noble Bank S.A. przedstawił raport, z którego wynika, że istnieje duże zagrożenie jego upadłości. Z raportu wynika, że Bank odnotował w 2021 r. straty w wysokości ok. miliarda złotych. Wiadomość ta spowodowała szybki spadek kursu akcji (o ok. 40 %), co dodatkowo osłabiło pozycję tego Banku na rynku. Czy zła sytuacja finansowa Banku będzie zagrożeniem dla kredytobiorców frankowych, którzy posiadają kredyty w tym Banku? Na to pytanie odpowiadamy w artykule. 

Przyczyna złej kondycji finansowej Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. odnotował w 2021 r. stratę w kwocie 1,07 mld zł netto. Jednym z głównych czynników wpływających na złą sytuację finansową Banku są liczne spory frankowe, które zmuszają Bank do zwiększania rezerw przeznaczonych na obsługę prawną oraz na zaspakajanie roszczeń kredytobiorców frankowych. Z raportu opublikowanego w piątek wynika, że rezerwy przeznaczone na ten cel wynoszą już ok. 882 milionów złotych. Jednocześnie z raportu wynika, że najistotniejszym zagrożeniem dla płynności finansowej banku są obecnie sprawy frankowe. Bank stara się uspakajać swoich akcjonariuszy wskazując, iż sytuacja ta ma charakter przejściowy oraz że  zarząd banku złożył nowy plan naprawy na lata 2022 – 2027. 

Sytuacja jest jednak z całą pewnością poważna, gdyż o ryzyku upadłości Getin Noble Bank S.A. wspomina się już od dawna. 

Czy widmo bankructwa Getin Noble Bank S.A. wpłynie negatywnie na sytuację kredytobiorców frankowych? 

Cześć kredytobiorców frankowych z pewnością straciłaby na upadłości Getin Noble Bank S.A. Dotyczy to zwłaszcza tych kredytobiorców, których suma rat kapitałowo – odsetkowych zapłaconych w okresie trwania kredytu zbliżyła się lub do kwoty (ewentualnie przekroczyła kwotę) udzielonego kredytu. Oznacza to bowiem, że w razie upadłości banku, kredytobiorcy nie uzyskaliby zwrotu środków, jakie nadpłacili nad kwotę udzielonego im kapitału. W niektórych przypadkach straty będą mogły być zatem liczone w dziesiątkach, a nawet w setkach tysięcy złotych. 

Rozwiązaniem może być oczywiście wytoczenie powództwa frankowego i wnoszenie o zabezpieczenie procesu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu na czas trwania procesu. Taki zabieg pozwoli już na wstępnym etapie postępowania wstrzymać się od płatności rat kredytu (dzięki czemu nie będzie wzrastała skala rozliczeń pomiędzy kredytobiorcą a Bankiem). Niestety wniosek taki podlega ocenie przez sędziów, którzy nie zawsze się do niego przychylają. W tym przypadku zwłoka może nas jednak słono kosztować, dlatego też bardzo ważne jest rozważenie wszystkich „za” i „przeciw”, tak aby mieć świadomość tego, jak nasze dzisiejsze decyzje wpłyną na naszą przyszłość. 

Czy kredytobiorcy frankowi skorzystają na złej kondycji finansowej Getin Noble Bank S.A.?

Zła kondycja finansowa Banku może okazać się jednakże korzystna, przynajmniej dla części z Frankowiczów. Otóż osłabiony finansowo Bank będzie szukał oszczędności oraz cięć kosztów i tym samym nie będzie aż tak skory do wdawania się w długotrwałe i kosztowe procesy. Z czasem Getin Noble Bank może położyć większy nacisk w postępowaniu sądowym na zawieranie ugód z kredytobiorcami frankowymi, oferując im korzystniejsze warunki. Taka sytuacja byłaby korzystna dla każdej ze stron, gdyż po pierwsze znacznie skracałoby to czas trwania procesu sądowego (a zatem także koszty prawnicze), a po drugie wypracowane porozumienie byłoby akceptowane dla obydwu stron. 

Ponadto, jest też szansa, że bank musząc się liczyć z każdą złotówką, ograniczy działalność windykacyjną tylko do tych spraw, w których wygrana jest co najmniej prawdopodobna. Tym samym istnieje szansa, że Getin Noble Bank nie będzie występować z powództwem o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału albo że przynajmniej wstrzyma się z decyzją do czasu, kiedy kwestia ta przechyli się definitywnie na korzyść jednej ze stron (obecnie zdecydowana większość sędziów wskazuje, że Bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału). 

Podsumowanie 

Ewentualna upadłość Getin Noble Bank S.A. może być dla części kredytobiorców frankowych bardzo niekorzystna i kosztowana. Inni kredytobiorcy być może nawet na tym zyskają. Jedyne co na chwilę obecną jest pewne to, to że kredytobiorcy frankowi, którzy wdali się w spór, mają dodatkowy argument przemawiąjący za tym, aby sąd przychylił się do ich wniosku i udzielił im zabezpieczenia w postaci wstrzymania obowiązku spłacania rat kredytu na czas trwania procesu.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: