Frankowicze kontra Bank Millennium. Przegląd najnowszego orzecznictwa Sądów II Instancji.

frankowicze kontra Bank Millennium

Kredytobiorcy frankowi zamierzający wystąpić z pozwem przeciwko swojemu Bankowi z niepokojem przyjmują informacje wskazujące na to, jakoby Frankowicze rzekomo przegrywali w sądach odwoławczych. Atmosferę strachu starają się wykorzystywać szczególnie Banki, które dążą do zminimalizowania liczby kierowanych przeciwko nim pozwów frankowych. Dziś postanowiliśmy się temu bliżej przyjrzeć i poddać analizie ostatnie wyroki jakie zapadały w sądach II instancji w sprawach z udziałem Banku Millennium.

frankowicze kontra Bank Millennium

Najnowsze orzecznictwo w sprawach frankowych: Frankowicz kontra Bank Millennium w I instancji

Statystyka wskazuje, że najwięcej spraw frankowych w I instancji przegrywa Bank Raiffeisen (ok. 96%). Tuż za nim uplasował się Bank Millennium ze współczynnikiem przegranych spraw na poziomie ok. 92 %. To dobre wiadomości dla wszystkich tych Frankowiczów, którzy zdecydowali się na wytoczenie powództwa przeciwko swojemu Bankowi. Tak silny i utrzymujący się trend oddziałuje również sędziów, którzy mają mniej wątpliwości co do tego, czy dana umowa jest ważna, czy też nie. Mimo przewlekłości w sądach zauważalne jest także przyspieszenie prowadzenia spraw frankowych. Przyspieszenie to polega na tym, że sędziowie coraz częściej rezygnują z przeprowadzania dowodów, o które zawnioskował pozwany Bank. Mimo że postępowania w sprawach frankowych trwają zwykle w pierwszej instancji ok. 18 miesięcy, to są również sędziowie, którzy potrafią je zakończyć nawet w terminie 4-5 miesięcy. Jako przykład możemy wskazać trzy nasze orzeczenia jakie zapadły w ostatnim czasie: SO Legnica I C 308/21, SO Poznań I C 1799/20, SO Warszawa XXVIII C 770/21

frankowicze kontra Bank Millennium

Jak orzekają Sądy II Instancji w sprawach frankowych?

Z informacji przekazanych przez Prezesa Związku Banków Polskich Tadeusza Białka wynika, że 8 na 10 spraw w sądzie II instancji zakończyło się zwycięstwem Frankowiczów. To dobre wiadomości dla tych kredytobiorców, którzy pokonali już Bank w pierwszej instancji i oczekują teraz na sprawę w II instancji.

Statystyka ta wskazuje to na stale utrzymującą się pro-konsumencką tendencję w orzecznictwie. Jednocześnie podważa to wiarygodność niektórych przedstawicieli Banków wskazujących, że przegrana Frankowiczów w sporze z Bankiem w II instancji jest oczywista. W tym miejscu należy zauważyć, że powyższe dane zostały przedstawione przez Prezesa Związku Banków Polskich, a zatem należałoby je uznać za wiarygodne. 

Jakie wyroki zapadają w Sądach II instancji w sprawach z Bankiem Millennium?

Współczynnik wygranych spraw z Bankiem Millennium w postępowaniu przed sądem II instancji jest jeszcze wyższy i utrzymuje się na poziomie ok. 90%. Wynika to z rażącej wadliwości wzorca umownego, jaki był stosowany przez Bank Millenium. Jeszcze przed „kryzysem frankowym” dostrzegł to Prezes UOKiK, który wpisał postanowienia ze wzorca stosowanego przez Bank Millennium do rejestru klauzul niedozwolonych. Rejestr ten stanowił dla wielu Sądów punkt wyjścia do rozważań na temat tego, czy umowa zawiera klauzule abuzywne, czy też nie.

Czy Sądy II instancji częściej unieważniają umowy z Bankiem Millennium, czy też je odfrankawiają?

Obecnie zdecydowana większość spraw wygrywanych przez Frankowiczów (ok. 90 %) kończy się ustaleniem nieważności umowy kredytu. Pozostałe 10% kończy się odfrankowieniem. Powstaje jednocześnie pytanie, dlaczego Sąd odfrankowił umowę skoro były podstawy do jej unieważnia? Otóż wynika to z tego, że niektórzy kredytobiorcy zaciągali kredyt na bardzo długi okres czasu np. na 40-45 lat. W konsekwencji po 13-15 latach od dnia zawarcia umowy, mają oni spłacone dopiero ok. 60% kapitału. W konsekwencji w razie ustalenia nieważności umowy kredytu musieliby oni z dnia na dzień zwrócić na rzecz Banku pozostałe 40% kapitału. Niektórych Frankowiczów po prostu nie byłoby na to stać. Tym samym mają oni dwie opcje: albo wstrzymują się z procesem i wystąpią z powództwem za 5-8 lat, albo wystąpią z roszczenie o odfrankowienie. Wielu kredytobiorców w takiej sytuacji wybiera to drugie rozwiązanie. Korzyści są co prawda mniejsze, ale widoczne już teraz.

Na co powinni uważać kredytobiorcy frankowi zamierzający pozwać Bank?

Powyższa statystyka wskazuje, że Frankowicze nie wygrywają w 100%. Pojawiają się również sprawy, w których Frankowicz przegrywa i w konsekwencji jest zmuszony do poniesienia kosztów procesu. Dlatego tak ważne jest dokładne przeanalizowanie własnej umowy oraz okoliczności towarzyszącej jej zawarciu. Wbrew pozorom każda umowa jest nieco inaczej skonstruowana, ma inny cel, inną formę jej zabezpieczenia oraz inne były okoliczności jej zawarcia. Te wszystkie czynniki sprawiają, że nasze szanse na zwycięstwo rosną, bądź też maleją. Tym samym przed wystąpieniem z pozwem konieczna jest dogłębna analiza własnej sytuacji. Obecnie w Internecie można znaleźć liczne poradniki, w których opisane zostały aspekty, które należy przeanalizować przed założeniem sprawy w sądzie. W razie konieczności warto również skorzystać z pomocy prawnej i tam zasięgnąć informacji nt. czy nasz sprawa kwalifikuje się do postępowania, czy też nie.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: