Kolejny sukces! Getin Noble Bank pokonany w rekordowym tempie 4 miesięcy!!!

Getin Noble Bank

Wyrok w sprawie frankowej w 4 miesiące? Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak to możliwe! Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 21 lipca 2021 r., na skutek wniesionego przez nas pozwu (z dnia 11 kwietnia 2021 r.) wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 770/21), zgodnie z którym:

  • ustalił, że pomiędzy naszymi klientami a Getin Noble Bank S.A. nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF,
  • zasądził od Getin Noble Bank S.A. solidarnie na rzecz naszych klientów kwoty: 202 266,51 zł oraz 45 505 CHF – obie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 marca 2021 roku do dnia zapłaty.
  • całością kosztów postępowania obciążył pozwanego, tj. Bank.

To już kolejna nasza sprawa, w której udało się nam uzyskać wyrok w I instancji w zaledwie kilka miesięcy. Sąd niemal w całości uwzględnił naszą argumentację i w konsekwencji kolejni nasi klienci mają powód do świętowania.

Co niezwykle istotne, w ocenie Sądu orzekającego, przedmiotowa umowa była tak wadliwa, że istniały przesłanki nie tylko do uznania jej za nieważną, ale do ustalenia, że stosunek prawny wynikający z tej umowy nigdy nie powstał. W konsekwencji wszystkie świadczenia spełnione przez kredytobiorców były spełniane bez podstawy prawnej, a zatem kredytobiorcom należał się ich zwrot.

Szczególnie cieszy nas fakt, że sędzia poza bardzo sprawnym podejściem do sprawy już w tydzień po wniesieniu powództwa do sądu zabezpieczył powództwo naszych klientów poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat. Tym samym nasi klienci mogą teraz spokojnie oczekiwać na wyrok Sądu II Instancji.

Z ramienia Kancelarii sprawę prowadził adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. Jacek Firlej


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: