Czy banki po unieważnieniu kredytu frankowego zgadzają się na wykreślenie hipoteki?

Nasze doświadczenia wskazują, że większość banków, po unieważnieniu umowy kredytu frankowego jest skłonna do współpracy z pełnomocnikiem kredytobiorców i dobrowolnie realizuje wyrok, w tym wydaje kredytobiorcom list mazalny. List ten jest potrzebny do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, która stanowiła przedmiot zabezpieczenia kredytu.

Czy po unieważnieniu kredytu frankowego konieczne jest uzyskanie listy mazalnego? 

Najprostszym sposobem na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, która stanowiła przedmiot zabezpieczenia, jest zawnioskowanie do Banku o wydanie listu mazalnego (zwanego także kwitem mazalnym). Załączenie takiego dokumentu do wniosku o wykreślenie hipoteki, daje sędziemu pewność, że pomiędzy stronami nie ma żadnych sporów w tym zakresie. Skutkuje to tym, że sędziowie dość szybko wydają postanowienia o wykreśleniu hipoteki. 

Jeśli jednak bank nie jest skory do współpracy, wówczas niezbędne jest załączenie do wniosku o wykreślenie hipoteki wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu. Wyrok ten powinien zawierać klauzulę stwierdzającą jego prawomocność. W takiej sytuacji sąd uznając, że odpadła podstawa zabezpieczenia, wykreśli hipotekę z księgi wieczystej. Oczywiście tutaj sędzia może powziąć jakieś wątpliwości i zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, co wydłuży postępowanie. 

Czy ING Bank Śląski zgadza się na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po przegranym procesie frankowym? 

ING Bank Śląski S.A. pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych Banków. Do tej pory nie mieliśmy z nim żadnych problemów, zarówno w zakresie rozliczenia umowy po wyroku, jak i w zakresie uzyskania listu mazalnego. ING Bank Śląski zazwyczaj już w kilka dni po wydaniu wyroku, przesyła list mazalny wraz ze wszelkimi innymi dokumentami, jakie są potrzebne do wykreślenia hipoteki. 

Zazwyczaj list mazalny w ING Bank Śląski wygląda w ten sposób:

Czy Santander Bank Polska S.A. zgodzi się na wykreślenie hipoteki w razie unieważnienia umowy kredytu frankowego? 

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że również Santander Bank Polska S.A. współpracuje z kancelariami reprezentującymi Frankowiczów i dobrowolnie godzi się na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, która zabezpieczała spłatę kredytu. Warto w tym miejscu zauważyć, że Santander Bank Polska S.A. to następca prawny dawnego Bank Zachodni WBK oraz Kredyt Bank S.A., które w okresie 2005-2008 bardzo często udzielały kredytów frankowych. 

W sprawach, jakie prowadziliśmy z udziałem Santander Bank Polska S.A., listy mazalne wyglądały zazwyczaj w ten sposób: 

PKO BP S.A. wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki po unieważnieniu kredytu frankowego. 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. posiada obecnie największy w Polsce portfel kredytów frankowych. Wynika to z tego, że PKO Bank Polski S.A. poza własnymi kredytami frankowymi obsługuje również te, które zostały udzielone przez Nordea Bank Polska S.A.

W konsekwencji nie dziwi fakt, że PKO BP stara się dobrowolnie realizować wyroki sądów i w tym zakresie wydaje kredytobiorcom (a w zasadzie ich pełnomocnikom) listy mazalne zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki. 

Dotychczas w sprawach dot. PKO BP S.A. oraz w sprawach d. Nordea Bank Polska S.A. otrzymywaliśmy listy mazalne, które wyglądały w ten sposób: 

Zezwolenie Banku Ochrony Środowiska na wykreślenie hipoteki

Również Bank Ochrony Środowiska S.A. należy do tej kategorii banków, które starają się wykonywać wyroki sądów. Do tej pory nie zdarzyło się nam, aby Bank odmówił nam wydania listu mazalnego po wygranym przez nas procesie frankowym. W latach 2004-2008 r. Bank Ochrony Środowiska udzielał przede wszystkim kredytów denominowanych, tj. takich, w których kwota kredytu była wyrażona w CHF. 

Przykładowy list mazalny, jaki uzyskaliśmy w jednej z naszych spraw, wygląda w ten sposób: 

Bank Millennium, Raiffeisen, BNP Paribas oraz mBank również wydają listy mazalne

Nasze doświadczenia w sporach frankowych wskazują, że do grupy banków, które dobrowolnie rozliczają się z kredytobiorcami oraz wydają im listy mazalne, należą również: Bank Millennium, Raiffeisen Bank, BNP Paribas oraz mBank. Banki te co prawda potrzebują zazwyczaj nieco więcej czasu na rozpatrzenie naszego wniosku o wydanie listu mazalnego, ale jak dotąd nie spotkaliśmy się z odmową. 

Getin Noble Bank S.A. nie wyraża zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Jedynym bankiem, który sprawia obecnie problemy i odmawia wydania listu mazalnego, jest Getin Noble Bank S.A. Bank ten jest obecnie w procesie restrukturyzacji, co sprawia, że pełnomocnicy banku starają się nie podejmować dobrowolnie żadnych działań, które mogłyby zmniejszyć poziom zabezpieczenia, czy też zaspokojenia roszczeń banku. 

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że brak współpracy ze strony pełnomocników banku nie oznacza, że nie można domagać się wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Jak już wspominaliśmy, sąd wykreśli hipotekę na podstawie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu. Oczywiście postępowanie to będzie nieco dłuższe, ale nadal możliwe. 

Podsumowanie

Obecnie niemalże wszystkie banki starają się dobrowolnie realizować i wykonywać wyroki sądów. Dzięki temu działania poprocesowe stają się płynniejsze i zajmują zdecydowanie mniej czasu, a kredytobiorcy po wygranej sprawie, mają szansę na szybsze pozbycie się wpisu dot. hipoteki. 

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: