Unieważnienie umowy MBANK 2008- kolejny dzień kolejny wyrok kancelarii frankowej. Sąd znowu przyznał ponad 20 000 złotych kosztów procesu.

Szanowni Państwo
Wczoraj informowaliśmy o wyroku ustalającym nieważność umowy z bankiem MILLENIUM. Dziś znowu możemy cieszyć się razem z naszymi klientami. Tym razem umowa Mbank i Sąd Okręgowy w Legnicy. Klienci na kilka dni przed świętami otrzymali swój prezent świąteczny.
Sąd Okręgowy w Legnicy ​wyrokiem z dnia 20 grudnia 2021 roku (sygn. I C 191/21 Sędzia Dorota Onufrowicz-Miara) ustalił, że umowa z dnia 7 sierpnia 2008 r. numer xxxxxxxx o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „ Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta pomiędzy powodami xxxxxxxxx a BRE Bankiem Spółką Akcyjną w Warszawie, którego następcą prawnym jest strona pozwana jest nieważna; zasądził od strony pozwanej mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów xxxxxxxx kwotę 134.779,82 zł (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 82 grosze) oraz kwotę 63.945,48 CHF (sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć franków szwajcarskich i czterdzieści osiem centymów) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 9 marca 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził od strony pozwanej mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów xxxxxxxx kwotę 22.634 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Nieważność umowy banku MBANK – kancelaria frankowa

Wyrok został wydany w 9 miesiący od dnia złożenia pozwu. Sąd w całości podzielił naszą argumentację co do wadliwości umowy. Umowa zawiera klauzule abuzywne po których wyeliminowaniu umowa nie może dalej obowiązywać. W sprawie podniesiono dodatkowo zarzut naruszenia art. 58 kc oraz 69 kc. Sąd zasądził odsetki od dnia wniesienia pozwu zgodnie z naszym żądaniem pozwu. Sąd zasądził również zwrot wszystkich rat w PLN oraz CHF.

Sprawa po raz kolejny ważna albowiem Sąd uznał, iż z uwagi na nakład pracy pełnomocnika uzasadnia przyznanie stronie powodowej ponad 22 000 złotych kosztów procesu.

ZYSK frankowiczów z unieważnienia umowy to ponad 350 000 złotych

Ich saldo zadłużenia spadło do 0 z blisko 70 tys CHF.

Naszym klientom gratulujemy zwłaszcza w tym przedświątecznym czasie. Wyrok jest nieprawomocny. Czekamy na apelację banku.

Sprawę prowadzą adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. rad. Jacek Firlej

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: