Unieważnienie umowy MILLENIUM- kolejny wyrok kancelarii. REKORDOWE KOSZTY

Szanowni Państwo!
Po raz kolejny, bardzo dobre wieści z Sądu Okręgowego w Legnicy (apelacja wrocławska)
Tym razem SO w osobie Dorota Onufrowicz-Miara wyrokiem z dnia 15 grudnia 2021 roku ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny numer xxxxxxx zawarta pomiędzy powodami xxxxxxxx a Bankiem Millennium Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna; zasądził od strony pozwanej Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów xxxxxxxxxxxx kwotę 69.234,57 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy) oraz kwotę 28.185,78 CHF (dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć franków szwajcarskich siedemdziesiąt osiem centymów) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty;
UWAGA zasądził od strony pozwanej Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 22 634 zł tytułem zwrotu kosztów procesu

Nieważność umowy banku MIllenium

Wyrok został wydany w niespełna rok od dnia złożenia pozwu. Sąd w całości podzielił naszą argumentację co do wadliwości umowy. Umowa zawiera klauzule abuzywne po których wyeliminowaniu umowa nie może dalej obowiązywać. W sprawie podniesiono dodatkowo zarzut naruszenia art. 58 kc oraz 69 kc. Sąd zasądził odsetki od dnia wniesienia pozwu zgodnie z naszym żądaniem pozwu. Sąd zasądził również zwrot wszystkich rat w PLN oraz CHF.

Sprawa jest o tyle ciekawa, iż Sąd uznał, iż z uwagi na nakład pracy pełnomocnika uzasadnia przyznanie ponad 22 000 złotych kosztów procesu.

ZYSK frankowiczów z unieważnienia umowy

Dzięki wyrokowi klienci zyskali ponad 300 000 złotych. Ich saldo zadłużenia spadło do 0.

Naszym klientom gratulujemy. Wyrok jest nieprawomocny. Czekamy na apelację banku. Sprawę prowadzą adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. rad. Jacek Firlej

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: