Ile kosztuje pozew o kredyt frankowy?

Wiele osób, które chce pozbyć się kredytu frankowego zastanawia się z jakimi kosztami wiąże się postępowanie sądowe. Ile kosztuje sporządzenie pozwu przez kancelarię, który pozwoli unieważnić lub odfrankowić kredyt. Jakie opłaty będzie ponosić frankowicz w trakcie sprawy sądowej? Ile kosztuje pozew o kredyt frankowy?Ile kosztuje pozyskanie dokumentacji z banku? W dzisiejszym wpisie odpowiemy na wszystkie ww. pytania

Wynagrodzenie kancelarii w sprawie frankowej

Wynagrodzenie kancelarii w sprawie frankowej to jeden z najważniejszych elementów jakie interesują potencjalnego klienta.

Sprawy frankowe to jedne z najtrudniejszych spraw sądowych. Pomimo tego, iż obecnie ponad 95 % frankowiczów wygrywa batalię sądową z bankiem nie każda kancelaria specjalizuje się w sprawach frankowych.

Przygotowanie do skierowania sprawy do sądu trwa. Pełnomocnik musi wystąpić do banku o tzw. historię spłaty kredytu. Następnie ekonomista bankowy musi dokonać wyliczeń. Później należy złożyć reklamację do banku (o tym jak ją napisać pisaliśmy tutaj: Wzór reklamacji do banku – kredyt frankowy

Po przeprowadzeniu etapu przedsądowego adwokat/ radca przechodzi do napisania pozwy.

Napisanie pozwu frankowego nie może nigdy następować z tzw. formatki. Ważne jest aby pozew frankowy uwzględniał szczegółowy stan faktyczny w danej sprawie. Standardowy pozew w sprawie frankowej to często 100 stron lub więcej rozważań prawnych i faktycznych. Jego przygotowanie, napisania trwa kilka- kilkanaście dni.

Po wytoczeniu powództwa, bank również złoży odpowiedź na pozew na kilkaset stron, którą trzeba szczegółowo przeanalizować i na którą trzeba odpisać.

Sam proces frankowy trwa 2 czasem 3 lata. Adwokat/ Radca prawny musi stawić się w sądzie na kilku rozprawach, przesłuchać świadków. Po wydaniu wyroku prawnik musi zadbać aby wykreślono hipotekę/ bank przygotował nowy harmonogram spłaty kredytu itd.

Dlatego też prowadzenie sprawy frankowej nie może kosztować tysiąc złotych. To ciężki proces za który odpowiedzialność prawnik. Wynagrodzenie powinno być ustalone indywidualnie, przy uwzględnieniu wysokości roszczenia, stopnia skomplikowana sprawy oraz innych indywidualnych kwestii, mając na uwadze wspólny interes klienta oraz pełnomocnika.

Polski ustawodawca ustanawia tzw. stawki minimalne za prowadzenie sprawy które wynoszą

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Warto zaznaczyć, iż w przypadku wygranej kredytobiorcy sąd zasądzi od banku zwrot kosztów procesu poniesionych przez kredytobiorcę.

Często kancelarie (w tym również nasza) stosują kilka rodzajów wynagradzenia:

 1. wynagrodzenie jednorazowe- niezależne od wyniku sprawy
 2. wynagrodzenie oparte na opłacie inicjacyjnej i premię za sukces tzw. succese fee za wygranie sporu- zazwyczaj 5- 10 %

A zatem proces frankowy nie musi być drogi. Należy jednak pamiętać, iż żaden adwokat ani radca prawny nie ma prawa prowadzić spraw tylko w postaci premii za sukces. Takie zachowanie stanowi poważny delikt dyscyplinarny.

Opłata od pozwu frankowego

Opłata sądowa od pozwu konsumenta w sprawach związanych z czynnościami bankowymi wynosi co do zasaday tylko 1.000,00 zł.

Dodatkowym frankowicz musi uiścić 17,00 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego profesjonalnemu pełnomocnikowi.

ile kosztuje pozew o kredyt frankowy

Opinia biegłego w sprawie frankowej- koszt

W niektórych proces frankowych (bardzo rzadko) pojawia się koszt w postaci zaliczki na poczet kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Opinia taka kosztuje około 1 000- 2 000 złotych. Aby uniknąć tego koszty np. nasza kancelaria przygotuje wyliczenia przez prywatnego biegłego przed złożeniem pozwu.

Koszt wydania dokumentacji bankowej w sprawie frankowej

Aby frankowicz mógł rozpocząć proces o unieważnienie kredytu frankowego musi wystąpić do banku o tzw. historię spłaty kredytu. Koszt pozyskania takiego dokumentu to około 100 do 300 złotych.

Zwrot kosztów w sprawie kredytu CHF

Po wygraniu procesu frankowego wszystkie poniesione koszty procesu: opłaty sądowe, skarbowe, koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, a także inne wydatki, które mogą pojawić się w procesie, podlegają zwrotowi na rzecz strony która wygrywa proces (w 90 % frankowiczowi). Jeżeli frankowicz jednak przegra z bankiem oprócz poniesionych kosztów musi zapłacić na rzecz pełnomocnika banku tzw. koszty zastępstwa adwokackie.


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe: d.ostaszewski@cno-legal.pl, telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: