WYGRANA W BARDZO TRUDNEJ SPRAWIE FRANKOWEJ Z PKO BP

wygrana w trudnej sprawie frankowej

UMOWA WŁASNY KĄT 2005 nieważna z wielu przyczyn (klauzule to kwestia uboczna)
Zwrot rat za ostatnie 10 lat (106 000 złotych) oraz zwrot kosztów procesu
SO Legnica, syn.  I C 202/21, Sędzia Magdalena Krajewska

Szanowni Państwo
Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym udało się nam uzyskać kolejny bardzo pozytywny wyrok w sporze z bankiem PKO BP (umowa własny kąt). Sąd ustalił, że umowa własny kąt hipoteczny jest w całości nieważna oraz zasądził zwrot rat za ostatnie 10 lat wstecz od dnia wniesienia pozwu.

wygrana w trudnej sprawie frankowej

Sprawa frankowa z kategorii bardzo trudnych.

Kredyt w PKO BP denominowany do CHF wzięty został bowiem na spłatę innego kredyty „frankowego” w Ge Money. Bank bronił się, iż wypłata i spłata mogła następować w CHF, zwłaszcza w sytuacji w której wypłata kredytu przeznaczona była przecież na spłatę kredytu w CHF.

Skutecznie obaliliśmy ten zarzut i wykorzystaliśmy go przeciwko bankowi. Wskazaliśmy, iż bank nie umożliwił wypłaty kredytu w CHF a wypłata nastąpiła w PLN z zastosowanie kursu kupna- który odbiegał od kursu kupna w NBP i doprowadził to do wypłaty kwoty mniejszej niż wnioskowana przez kredytobiorcę (nieokreśloność świadczeń).

Pikanterii w sprawie dodał pracownik banku, który osobiście zeznając przed Sądem wskazywał, iż kredytobiorcy wyraźnie chcieli wypłaty w PLN i znali ryzyko kursowe.

Sąd podzielił naszą argumentację i wskazał, że umowa jest nieważna z wielu przyczyn.

W umowie występują klauzule ale największą wadą tej umowy jest to, że bank posiadał przewagę kontraktową nad konsumentem. To na konsumenta zostało przerzucone ryzyko kursu CHF,  W umowie nie było żadnych zabezpieczeń przed wzrostem kursu CHF a to doprowadziło, że klient pomimo 15 lata spłąty kredytu ma go więcej niż na początku.

Pozwany bank osiąga nieuprawniony zysk, nadmiernie i w obejściu przepisów o odsetkach maksymalnych.

Równocześnie Sąd zasądził zwrot rat za ostatnie 10 lat.

W tym zakresie nie podzielamy stanowiska Sądu i w ramach apelacji powołamy się na uchwałę SN siedmiu sędziów w której Sąd wskazał, że bieg terminu przedawnienia zaczyna się z chwilą gdy konsument, znając konsekwencje bezskuteczności postanowienia i ewentualnej nieważności umowy, oświadczy, że nie zgadza się na utrzymanie tego postanowienia w mocy.

Sprawę prowadził adw. Daniel Ostaszewski oraz Jacek Firlej (aplikant radcowski)

wygrana w trudnej sprawie frankowej

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: