Wiadomo już, czym zostanie zastąpiony LIBOR w kredytach frankowych

Ostatnie miesiące były bardzo stresujące dla wszystkich Frankowiczów w Polsce. Po pierwsze kilkukrotnie była przekładana uchwała Sądu Najwyższego, który ostatecznie i tak nie podjął żadnej uchwały, lecz zwrócił się do TSUE. Po drugie TSUE wydało kilka orzeczeń, którymi również wprowadziło nieco chaosu informacyjnego. Wreszcie, po trzecie Frankowicze otrzymali ze swoich Banków pisma informujące ich o tym, że z końcem tego roku wygasa wskaźnik LIBOR, który był wykorzystywany przez Banki do rozliczania ich umów. W związku ze zbliżającym się końcem roku wielu kredytobiorców frankowych zadaje sobie pytanie, czym zostanie zastąpiony wskaźnik LIBOR? Mamy odpowiedź na to pytanie, będzie to najprawdopodobniej szwajcarski SARON.

Przyczyny zaprzestania publikacji wskaźnika LIBOR

Wokół wskaźnika LIBOR narosło w ostatnich kilkunastu latach wiele kontrowersji. Kontrowersje te były przede wszystkim związane ze znacznym spadkiem wiarygodności tego wskaźnika. Spadek zaufania wynikał przede wszystkim z tego, że wielkie międzynarodowe Banki próbowały manipulować tym wskaźnikiem, a dzięki temu uzyskiwać wyższe dochody. Z doniesień medialnych wynikało nawet, że w próbę manipulowania wysokością tego wskaźnika był zaangażowany również brytyjski bank centralny. Te czynniki dość mocno „podkopywały” zaufanie uczestników rynku finansowego do tego wskaźnika.

Na te problemy nałożyło się również wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co przypieczętowało konieczność zrezygnowania z publikacji tego wskaźnika. W tym miejscu trzeba bowiem zauważyć, że LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowani na rynku międzybankowym w Londynie.

Kto zadecyduje o tym, czym zastąpiony zostanie szwajcarski LIBOR

Zaprzestanie publikacji stawki referencyjnej LIBOR będzie miało największe znaczenie dla kredytobiorców frankowych, których kredyty są rozliczane w oparciu o ten właśnie wskaźnik. W miejsce LIBOR będzie musiał zostać wprowadzony nowy wskaźnik, który pozwoli na dalsze rozliczanie i wykonywanie umowy. I tu pojawia się dość istotny problem, gdyż nie wiadomo kto ma zadecydować o tym, jaki wskaźnik będzie właściwy. Z pomocą przychodzą instytucje Unii Europejskiej, a dokładniej Komisja Europejska, która obecnie pracuje nad rozporządzeniem zastępującym LIBOR 3M wskaźnikiem SARON 3M. Dzięki temu frankowicze mogą mieć nadzieję, że tym razem uda się odgórnie rozwiązać cały problem i że nie będzie trzeba wdawać się w spór z Bankami, co do tego, jaki wskaźnik referencyjny jest właściwy dla danej umowy.

Wskaźnik LIBOR zostanie zastąpiony szwajcarskim SARON-em.

Z informacji, jakie są umieszczone m.in. na stronie Komisji Europejskiej, wynika, że postęp prac jest na tyle zaawansowany, że stawka LIBOR najprawdopodobniej zostanie zastąpiona jeszcze w tym roku przez szwajcarski SARON.

Czy wskaźnik SARON będzie miał zastosowanie do wszystkich umów kredytów frankowych?

Wskaźnik SARON znajdzie zastosowanie w większości przypadków, jednakże nie we wszystkich. Wynika to z tego, że część banków wprowadziło do swoich wzorców klauzule awaryjne. Klauzule te opisują sposób postępowania w sytuacji, gdyby zaprzestano publikowania wskaźnika LIBOR, bądź też na wypadek wejścia Polski do strefy euro.

Tym samym z początkiem roku możemy się spodziewać się już po raz kolejny dużego zamieszania związanego z kredytami frankowymi oraz z tym w oparciu o jaki wskaźnik należałoby je rozliczać.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: