Unieważnienie umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat (PKO), sukces naszej kancelarii Frankowej

Szanowni Państwo
Po raz kolejny miło nam podzielić się informacją o nieważności umowy PKO (Nordea).
Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie, w wyroku z dnia 14 stycznia 2022 roku w osobie Sędzia Ewa Jończyk (sygn. XXV C 85/22) ustalił, iż umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat zawarta w dniu xxxx 2008 r. w Warszawie pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie a xxxx jest nieważna w całości!

Zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 260 224, 17 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie o dnia 29 października 2020 r. do dnia zapłaty,

Zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 11 834 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10 800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w sprawie niniejszej do dnia zapłaty

Umowa PKO (Nordea) wadliwa- argumenty naszej kancelarii w sprawie frankowej PKO

Sąd w całości podzielił naszą argumentację co do wadliwości umowy kredytu denominowanego, potwierdzając, iż umowa zawiera klauzule abuzywne po których wyeliminowaniu nie może ona obowiązywać. Kredyt od początku miał być wypłacony oraz spłacony w PLN. Bank samodzielnie ustalał kursy walut.

Kancelaria dodatkowo podniosła zarzut naruszenia przez bank art. 58 kc oraz 69 pr. bankowego. Czekamy na uzasadnienie pisemne wyroku aby szczegółowo poznać argumentacje Sądu.

Wyrok zapadł 14 stycznia 2022 roku. Do dnia dzisiejszego (25 stycznia 2021) nie wpłynął fizycznie wniosek o uzasadnienie wyroku… Myślimy, że jednak pojawi się on lada dzień.

Sprawę prowadzi adw. Daniel Ostaszewski i apl. radc. J. Firlej

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: