Nowy termin posiedzenia Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych.

Sąd Najwyższy na 2 września 2021 r. wyznaczył nowy termin posiedzenia w trakcie którego po raz kolejny pochyli się nad pytaniami przedstawionymi przez I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską.

Przypomnijmy, że posiedzenie w sprawie podjęcia uchwały w tej kwestii było już kilkukrotnie przekładane. Ostatnie posiedzenie, które miało miejsce w maju, zostało odroczone, gdyż sędziowie uznali, że konieczne jest zasięgnięcie opinii takich podmiotów jak: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes NBP itd. Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego wskazywał wówczas, że ta decyzja jest podyktowana „świadomością [Sądu Najwyższego] doniosłości zarówno społecznej, jak i gospodarczej, jakie jego decyzje będą miały dla Polaków” Nowy termin wyznaczono na 2 września 2021 r.

Nowy termin uchwały frankowej. Przedmiot uchwały.

Przedmiotem wrześniowej uchwały Sądu Najwyższego będzie udzielenie odpowiedzi na sześć pytań zadanych przez I Prezes Sądu Najwyższego. Pytania te dotyczą m.in. tego, czy można ustalić nieważność umowy, w sytuacji, w której zawiera ona postanowienia niedozwolone, czy umowa bez klauzul przeliczeniowych może dalej wiązać strony umowy, czy bankom należy się wynagrodzenie za udostępniony kapitał oraz w jakich terminach przedawniają się roszczenia stron.

Uchwała frankowa. Podsumowanie

Wielu Frankowiczów, szczególnie tych najbardziej dotkniętych skokowym wzrostem kursu franka szwajcarskiego, z niecierpliwością oczekuje na podjęcie przedmiotowej uchwały. Orzeczenie to może rozwiać wiele wątpliwości oraz stanowić impuls do działania zarówno dla kredytobiorców, jak i dla banków. Miejmy nadzieję, że tym razem uchwała zostanie faktycznie wydana.


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: