Nasi Klienci w sporze z PKO BP nie będą musieli spłacać rat przez cały okres trwania procesu! To nasz kolejny sukces! Zażalenie PKO BP zostało prawomocnie oddalone!

Sąd Okręgowy w Koszalinie w dniu 27 maja 2021 r. wydał postanowienie, którym udzielił zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Co ważne, Sąd udziela tego typu zabezpieczenia tylko wtedy kiedy zostanie uprawdopodobnione, że umowa kredytu jest nieważna. Oznacza to, że już na wstępnym etapie postępowania Sąd podziela naszą argumentację co do wadliwości przedmiotowej umowy, która powinna skutkować jej nieważnością. Postanowienie to zostało następnie zaskarżone przez PKO BP S.A.

Wczoraj do naszej Kancelarii wpłynęło postanowienie Sądu II Instancji, którym oddalono zażalenie PKO BP S.A. Oznacza to, że postanowienie Sądu I instancji stało się prawomocne. W praktyce oznacza to, że nasi klienci nie zapłacą już ani złotówki na rzecz Banku w okresie trwania sporu frankowego!

Postanowienie to cieszy nas tym bardziej, że w sporze frankowym udało nam się przekonać nie tylko Sąd I instancji, ale również sąd II instancji co do naszych argumentów. Bank PKO BP S.A. nie może już zaskarżyć tego postanowienia (jest ono prawomocne), a zatem nasi klienci w spokoju mogą oczekiwać na rozstrzygnięcie całego procesu.


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: