Kredyt we frankach- wyroki w sprawach MILLENIUM

wyroki w sprawach MILLENIUM

Bank Millennium jest na drugim miejscu pod względem ilości posiadanych kredytów waloryzowanych kursem CHF (kredyty frankowe Millenium). Kredyty indeksowane do CHF zawarte z bankiem Millenium są w większości wadliwe. Zawierają bowiem bardzo często niedozwolone postanowienia umowne. Chodzi o tzw. klauzule przeliczeniowe, które pozwalały bankowi na dowolne kształtowanie kursu franka szwajcarskiego na etapie wypłaty oraz spłaty kredyt.

Jak sprawdzić czy w umowie Millenium występują klauzule abuzywne?

Wystarczy spojrzeć do umowy.  Zazwyczaj jest to paragraf 2 oraz 7 umowy

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.” 

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.”

Co ważne, klauzule abuzywne wpisane zostały do rejestru klauzul abuzywnych UOKIK

Klauzula nr 3178 (wpisana wobec Banku Millennium S.A.)

 „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.” (wyrok Sądu Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt XVII AmC 426/09).

Powyższe powoduje, że frankowicze Millenium często decydują się na pozwanie banku a sądy bardzo często decydują się na unieważnienie umów. Wyroków frankowych przeciwko Millenium jest w Polsce jest już ponad 100. 

Frankowiczów, którzy założyli sprawę bankowi Millenium jest już kilka tysięcy.

To wszystko sprawia konieczność odłożenia przez bank ponad 500 mln zł na ewentualne roszczenia frankowiczów. 

Jakie wyroki zapadają w sprawach frankowych MILLENIUM?

Sądy w ponad 90 procentach przypadków unieważniają umowy kredytowe. około 5- 7 procent to tzw. odfrankowienia umowy z bankiem Millenium. 

Poniżej prezentujemy przykładowe korzystne wyroki frankowe przeciwko bankowi MIllennium z ostatnich kilkunastu miesięcy. 

Sprawy podzieliliśmy według roku obowiązywania umowy a także wpisaliśmy treść rozstrzygnięcia. 

​​LISTA WYROKÓW FRANKOWY

BANK MILLENIUM 2006

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu (sygn. XVIII C 1997/19) wyrok wydany dnia 09.02.2021 (UNIEWAŻNIENIE)

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. V Ca 1921/19)  (przegrana w I instancji – wygrana UNIEWAŻNIENIE w II instancji) wyrok wydany dnia 18.09.2020

https://orzeczenia.ms.go v.pl/content/oddala$0020apelacj$0119$0020/154505000001503_V_Ca_001921_2019_Uz_2020-10-28_001

3. Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku (sygn. I C 525/20) wyrok wydany dnia 02.11.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

4. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. I ACa 1002/19) (przegrana w I instancji – wygrana UNIEWAŻNIENIE w II instancji) wyrok wydany dnia 19.08.2020

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/chf/151500000000503_I_ACa_001002_2019_Uz_2020-08-19_005  (UNIEWAŻNIENIE)

5. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. XXV C 2489/19) wyrok wydany dnia 28.08.2020

https://drive.google.com/file/d/1p37iAcIzSaZXKJG7mfzdRyOCImzwFm3R/view?usp=sharing (UNIEWAŻNIENIE)

BANK MILLENIUM 2007

1. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 195/17) wyrok wydany dnia 15.09.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

2. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXIV C 742/17) wyrok wydany dnia 18.12.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

3. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXV C 1408/19) wyrok wydany dnia 13.11.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

4. Sąd Okręgowy w Świdnicy (sygn. I C 644/20) wyrok wydany dnia 20.10.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

5. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 1326/17) wyrok wydany dnia 09.09.2020

(UNIEWAŻNIENIE)

6. Sąd Okręgowy w Gdańsku (sygn. I C 955/18) wyrok wydany dnia 29.06.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

https://drive.google.com/file/d/1OVsxofln6SC6IIY6rG6RejP-Nu83Jvh2/view?usp=sharing

7. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 195/17) wyrok wydany dnia 15.09.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/details/chf/154505000000903_III_C_000195_2017_Uz_2020-11-02_001

8. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 807/17) wyrok wydany dnia  03.01.2020

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/chf/154505000000903_III_C_000807_2017_Uz_2020-02-26_001 (UNIEWAŻNIENIE)

9. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 503/17) wyrok wydany dnia 16.12.2019 (UNIEWAŻNIENIE)

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/chf/154505000000903_III_C_000503_2017_Uz_2020-01-24_001

10.   Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 383/17) wyrok wydany dnia 27.10.2019 (UNIEWAŻNIENIE) 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/chf/154505000000903_III_C_000383_2017_Uz_2020-01-17_001

11.   Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXIV C 241/17) wyrok wydany dnia 27.07.2018 (UNIEWAŻNIENIE)

https://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/details/$N/154505000007203_XXIV_C_000241_2017_Uz_2018-09-10_001?fbclid=IwAR1cItPb5QFLbM5tp4DOY_62DpFklmyj6e8FFmrZQAOfXouN1r5NNrOjhl0

12.   Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. III C 299/15) wyrok  wydany dnia 17.05.2017 (UNIEWAŻNIENIE)

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/details/$N/154505000000903_III_C_000299_2015_Uz_2017-10-11_001

BANK MILLENIUM 2008

1. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (sygn. I C 369/20) wyrok wydany dnia 03.02.2021 (UNIEWAŻNIENIE)

2. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXIV C 924/16) wyrok wydany dnia 22.02.2019 (UNIEWAŻNIENIE)

3. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 1228/17) wyrok wydany dnia 29.12.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

4. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn.  III C 511/18) wyrok wydany dnia 29.12.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

5. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 1188/18) wyrok wydany dnia 01.10.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/chf/154505000000903_III_C_001188_2018_Uz_2020-11-13_001

6. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXIV C 1209/17) wyrok wydany dnia 25.09.2020 (UNIEWŻNIENIE)

7. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 97/19) wyrok wydany dnia 21.08.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/chf/154505000000903_III_C_000097_2019_Uz_2020-10-01_001

8. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 818/19) wyrok wydany dnia 30.06.2020( (UNIEWAŻNIENIE)

https://drive.google.com/file/d/1VQhI6BmHSnM7R82XqM18CFKRdgwc-hYr/view?usp=sharing

9. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 660/18) wyrok z dnia 29.06.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/chf/154505000000903_III_C_000660_2018_Uz_2020-08-07_001

10.   Sąd Okręgowy w Łomży (sygn. I C 881/19) wyrok z dnia 01.07.2020 (ODFRANKOWIENIE)

http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/indeksowany/150510000000503_I_C_000881_2019_Uz_2020-07-01_002

11.   Sąd Okręgowy w Olsztynie (sygn. I C 646/18) wyrok z dnia 25.02.2020 (ODFRANKOWIENIE)

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/indeksowany/150515000000503_I_C_000646_2018_Uz_2020-02-25_003

12.    Sąd Okręgowy Piotrków Trybunalski (sygn.  I C 260/20) wyrok z dnia 25.01.2021 (UNIEWAŻNIENIE)

13.   Sąd Okręgowy  Wrocław (sygn.  XII C 1379/18) wyrok z dnia  04.02.2020 (UNIEWAŻNIENIE)

https://drive.google.com/file/d/1NrMLZxp176sv5UXO5babjYDP7QAUwzrj/view?usp=sharing

14.   Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXIV C 924/16) wyrok z dnia 22.02.2019 (UNIEWAŻNIENIE)

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/details/chf/154505000007203_XXIV_C_000924_2016_Uz_2019-03-20_001

15.   Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. III C 404/17) wyrok z dnia 06.11.2019

http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/chf/154505000000903_III_C_000404_2017_Uz_2019-12-20_001 (UNIEWAŻNIENIE)

Poniżej przesyłamy również link do wyroku frankowego jaki udało się nam uzyskać w ostatnim czasie ws. Millenium. 

https://ostaszewskikredytyfrankowe.pl/mamy-kolejny-wyrok-niewaznosc-umowy-millennium-w-7-miesiecy/


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: