Już dziś! Izba Cywilna Sądu Najwyższego wyda uchwałę (III CZP 41/20)

(6 lipca) Izba Cywilna Sądu Najwyższego wyda uchwałę (III CZP 41/20), która odpowie na trzy zagadnienia związane z kredytami indeksowanymi we frankach szwajcarskich. Poniżej znajdziesz listę zagadnień oraz nasz komentarz tuż po ogłoszeniu uchwały!

Jakie zagadnienia poruszy dziś Izba Cywilna Sądu Najwyższego?

1. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, w wykonaniu której konsument uzyskał od banku określony kapitał i następnie dokonywał na rzecz banku spłaty rat kredytu, na rzecz każdej ze stron powstaje samodzielne roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia (art. 410 § 2 k.c.)? Czy tylko jedno roszczenie, którego przedmiotem jest różnica w wartości wzbogacenia każdej ze stron, a więc przysługujące tylko tej stronie, której świadczenie miało większą wartość?

2. Czy świadczeniem na poczet niewymagalnej wierzytelności objęte są przypadki spłaty rat kredytu przez kredytobiorcę w wykonaniu nieważnej lub bezskutecznej ab initio umowy kredytu, które pomniejszają wierzytelność banku o zwrot kapitału kredytu jako świadczenia nienależnego?

Izba Cywilna Sądu Najwyższego wyda uchwałę III CZP 41/20

3. Czy w sprawie z powództwa konsumenta, żądającego od banku zwrotu spłaconych rat kredytu, sąd, uznając, że umowa nie wiąże stron, a nie nastąpiło zubożenie po stronie konsumenta, może uwzględnić powództwo częściowo poprzez ustalenie w sentencji wyroku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytu, czy też takiemu rozstrzygnięciu stoi na przeszkodzie przepis art. 321 § 1 k.p.c.?

Sygnatura: III CZP 41/20

Poniżej znajdziesz nasz komentarz tuż po ogłoszeniu uchwały!

Sąd najwyższy odmówił wydania uchwały w sprawie o sygnaturze III CZP 41/20. Wydał postanowienie, w którym powiedział, ze wszystkie pytania zostały już wcześniej omówione w tegorocznych uchwałach SN.
Do sprawy dołączył Prokurator. Złożył wniosek, żeby SN nie wydawał uchwały w zakresie tych pytań, ponieważ odpowiedzi można znaleźć we wcześniejszych uchwałach.


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: