Ile trwa proces frankowy? Jak długo czeka się na wyrok w sprawie frankowej?

To jedne z najczęstszych pytań, jakie zadają nam nasi klienci w trakcie konsultacji frankowych. To oczywiste, że kredytobiorca, który rozważa wytoczenie powództwa przeciwko swojemu Bankowi, chce wiedzieć, jak długo potrwa proces, a w konsekwencji jak długo będzie musiał jeszcze spłacać raty kredytu. Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielamy w dzisiejszym artykule.

Ile trwa proces frankowy?

Proces frankowy trwa zwykle około dwóch – trzech lat. Postępowanie sądowego w przypadku spraw frankowych niemalże zawsze składa się z dwóch instancji. Wynika to z tego, że Bank, który przegrał sprawę w pierwszej instancji, za każdym razem składa apelację od wyroku i w konsekwencji sprawa musi być rozpoznawana przez sąd wyższej instancji.

Zwykle postępowanie w sprawie frankowej przed sądem I instancji trwa ok. 18 miesięcy. Gdy sprawa trafia do drugiej, instancji należy przygotować się na proces trwający dodatkowe 9-12 miesięcy.

Oczywiście wszystko zależy od tego, jak szybko działają pełnomocnicy stron, a także od tego, jak bardzo obłożony jest pracą sędzia. Szybka wymiana pism przez pełnomocników stron oraz niezwlekanie do ostatniego dnia terminu pozwala skrócić proces frankowy nawet o kilka miesięcy.

Jak długo czeka się na wyrok w sprawie frankowej? Dlaczego trwa to tak długo?

W wielu reklamach można spotkać się z twierdzeniami, że sprawy frankowe są proste, a długie oczekiwanie na wyrok wynika z opieszałych działań sądów. To nie do końca prawa.

Po pierwsze należy wskazać, że sprawy frankowe są jednymi z trudniejszych spraw. W ich trakcie pojawia się wiele niewiadomych. Dobry pełnomocnik przed wytoczeniem powództwa powinien nie tylko sprawdzić umowę, czy jest ona wadliwa, ale także powinien dopytać klienta o cel kredytu, o prowadzoną działalność gospodarczą, o sposób i zakres informacji przekazywanych w trakcie podpisywania umowy itd. Te wszystkie kwestie muszą być następnie rozważone i zbadane przez Sąd.

Po drugie należy pamiętać, że zadaniem Sądu jest obiektywne rozważenie sporu. Pamiętajmy, że sąd ma obowiązek brać pod rozwagę nie tylko argumenty zgłaszane przez kredytobiorców, ale także przez bank. W trakcie procesu obie strony zasypują sędziego dokumentami (i to dosłownie). Przeciętny pozew liczy zwykle ok. kilkudziesięciu stron, odpowiedź banku na pozew niejednokrotnie przekracza nawet sto stron. Do tego dochodzą liczne zaświadczenia, wyliczenia i opinie. Co do zasady, sąd powinien się zapoznać z każdym z tych dokumentów. W konsekwencji sędziowie mają całkiem sporo pracy przy sprawie frankowej.

W rezultacie na wyrok w sprawie frankowej czeka się zwykle ok. półtora roku w pierwszej instancji i do roku w drugiej instancji. Łącznie na prawomocny wyrok w sprawie frankowej czeka się około od 2,5 do 3 lat. Oczywiście każda sprawa ma własne indywidualne okoliczności, co w konsekwencji sprawia, że sprawa może zostać zakończona wcześniej, bądź później. Dla przykładu w ostatniej naszej sprawie na wyrok w pierwszej instancji czekaliśmy zaledwie 4 miesiące od dnia wniesienia powództwa [Link do sprawy z Getin Bank S.A.]. Jest to nasz dotychczasowy rekord.

Długość sporu frankowego. Jak przygotować się do procesu frankowego?

Spór frankowy to proces, który składa się z wielu etapów.

Pierwszym etapem jest przygotowanie się do złożenia pozwu. W tym celu kredytobiorca musi wystąpić o historię spłaty kredytu oraz o inne niezbędne dokumenty. Zazwyczaj profesjonalni pełnomocnicy przedstawiają listę wymaganych dokumentów i informacji, jakie musi uzyskać Frankowicz. Bank potrzebuje zwykle ok. 3-4 tygodni na sporządzenie tych zaświadczeń oraz przesłanie ich do klienta. Zwykle za sporządzenie tego typu dokumentów Banki pobierają opłatę w wysokości od 100 do 300 zł.

Kolejnym etapem procesu frankowego jest sporządzenie wyliczeń oraz złożenie reklamacji frankowej. Wyliczenia zwykle są sporządzane przez pełnomocników, tak samo zresztą, jak reklamacja. Bank ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację frankową w terminie 30 dni. Banki niemalże zawsze odrzucają reklamację.

Łącznie przygotowanie się do procesu frankowego zajmuje ok. 2-3 miesięcy.

Ile trwa spór frankowy? Jak przebiega proces frankowy?

Kolejnym etapem jest sporządzenie i wniesienie pozwu frankowego. Dobrą praktyką jest rozpoczęcie sporządzania pozwu już w momencie składania reklamacji frankowej (bank i tak jej nie uwzględni, a wcześniejsze przygotowanie pozwu pozwala na zaoszczędzenie kilkunastu dni). Pozew frankowy jest wysyłany wraz z odpisem do Sądu. Sąd bada go pod kątem formalnym i jeśli niczego nie brakuje, przesyła odpis do Banku. Zwykle ten proces frankowy na tym etapie zajmuje około 3 miesięcy.

Bank zwykle ma ok. miesiąca na ustosunkowanie się do twierdzeń pozwu. Odpowiedź na pozew jest przesyłana nie tylko do Sądu, ale również do pełnomocnika kredytobiorców. Pełnomocnik Frankowiczów ma możliwość zawnioskowania o wyrażenie przez Sąd zgody na ustosunkowanie się do twierdzeń Banku zawartych w odpowiedzi na pozew (tzn. na złożenie tzw. repliki). Nasi prawnicy niemalże zawsze wnoszą replikę na odpowiedź na pozew. Dzięki temu mamy możliwość ponownego ustosunkowania się do twierdzeń Banku i podkreślenia naszych argumentów.

Następnie sąd przystępuje do przesłuchania świadków. Zwykle są to pracownicy Banku. Przesłuchanie najczęściej odbywa się w formie pisemnej poprzez przesłanie pytań na piśmie. Cały ten proces zajmuje od 3 do 5 miesięcy. Po przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadków sąd wyznacza rozprawę.

Na rozprawie są przesłuchiwane strony, tj. kredytobiorcy. Sąd bada okoliczności sprawy frankowej. Pytania dot. zazwyczaj tego, jak przebiegał proces zawarcia umowy kredyt frankowy, w jaki sposób został wykorzystany kredyt oraz jakie informacje zostały przekazane kredytobiorcom. Sąd po przesłuchaniu stron, zwykle zamyka rozprawę i wyznacza termin publikacyjny wyroku.

Po wydaniu wyroku w sprawie frankowej strony mogą wnieść apelację i sprawa trafia do drugiej instancji. Sąd II instancji nie przeprowadza już tak szczegółowego postępowania dowodowego. Jego celem jest wyłącznie zbadanie zasadności oraz prawidłowości wydania wyroku przez Sąd I instancji. Zwykle proces frankowy w II instancji trwa około 9-12 miesięcy.

Ile trwa proces frankowy: podsumowanie.

Podsumowując, proces frankowy trwa zwykle od 2,5 do 3 lat. W trakcie tego procesu, pełnomocnicy obu stron starają się wykazać własne twierdzenia, powołują dowody, przesłuchują świadków itd. Dodatkowo zachodzi konieczność podjęcia szeregu czynności, których pełnomocnicy nie są w stanie przyspieszyć (gdyż zależą one od szybkości działań Banku, czy też Sądu).

Mimo iż proces frankowy jest czasochłonny to i tak wielu kredytobiorców decyduje się na skierowanie sprawy do Sądu. Korzyść w postaci „uwolnienia się” od kredytu frankowego jest niejednokrotnie ważniejsza, niż czas spędzony na oczekiwaniu na wyrok Sądu.


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: