Dlaczego Banki zaczęły proponować kredytobiorcom frankowym ugody?

banki zaczęły proponować ugody

W ostatnich miesiącach kilkanaście tysięcy Frankowiczów wystąpiło z pozwem przeciwko Bankowi. Frankowicze domagają się zwykle unieważnienia umowy oraz zwrotu wszystkich świadczeń wpłaconych na rzecz Banku. Taki obrót sytuacji jest dużym problemem dla tych Banków, które udzielały kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim. Wielość procesów, zainicjonowanych przez kredytobiorców, generuje dla Banków ogromne koszty. Dodatkowo statystyka spraw frankowych także jest niepomyślna dla Banków (obecnie ok. 93 % spraw wygrywają Frankowicze). Obecnie Banki starają się szukać wyjścia z tej sytuacji. Jednym z nich jest rozwiązanie zaproponowane przez przewodniczącego KNF.

Propozycja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Jacka Jastrzębskiego

KNF zaproponowała w II połowie 2020 r. projekt ugód, które kredytobiorcy frankowi mogliby zawierać z bankami. Po pierwsze ugoda ma opierać się na dobrowolności. Oznacza to, że jeśli któraś ze stron nie będzie zadowolona z jej warunków, to nie będzie musiała jej akceptować.

Po drugie, ugoda będzie polegała na tym, że Bank potraktuje kredyt powiązany z CHF, tak jakby był on od samego początku kredytem złotowym. Tym samym zmienia się oprocentowanie kredytu (z LIBOR na WIBOR), a dodatkowo zmianie ulegnie również marża kredytu.

Po trzecie, aby usprawnić cały proces wniosek o mediację przed sądem polubownym przy KNF, można złożyć elektronicznie za pomocą bankowego konta internetowego albo osobiście w oddziale banku.

Należy podkreślić, że z możliwości zawarcia ugód mogą skorzystać tylko ci kredytobiorcy, którzy nie weszli na ścieżkę sądową przeciwko bankowi albo nie zawarli ugody poprzednio.

Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił w rozmowie w TOK FM, iż w Sądzie Polubownym przy KNF frankowicze podpisali już około 400 ugód z bankami, a około 600 ugód zostało zawartych, ale jeszcze niepodpisanych. Do sądu napłynęło ponad 8 tysięcy wniosków o mediację.

W tym miejscu pojawia się jednak pytanie, czy ugody rozwiążą problem frankowy. Warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach tylko do tzw. „wydziału frankowego” przy Sądzie Okręgowym w Warszawie wpłynęło już ok. 17 tysięcy spraw frankowych.

banki zaczęły proponować ugody

Jakie Banki oferuję ugodę?

Pierwszym bankiem, który rozpoczął współpracę z Sądem Polubownym przy KNF, był PKO BP S.A. Bank ten na początku października tego roku ruszył z procesem zawierania ugód za pomocą mediacji. Pod koniec października bank oznajmił, że zgłoszono do mediacji ponad 10 tysięcy umów frankowych.

Drugim bankiem, który skorzystał z propozycji KNF, jest ING Bank Śląski. Wystartował z procesem ugód kilka dni temu i nie podano jeszcze danych o liczbie zgłoszonych wniosków o mediację.

Kolejnym bankiem, który ma współpracować z KNF, jest mBank. Jednakże bank nie wyklucza korzystania zarówno z propozycji KNF, jak i alternatywnego rozwiązania stworzonego przez bank.

BNP Paribas Bank Polska prowadzi obecnie pilotaż ugód, a Santander Bank Polska przeprowadza testy mediacji. Bank Pekao pracuje nad procesem zawierania ugód.

Bank Millennium zawarł już blisko 4 tysiące ugód z frankowiczami. Należy zaznaczyć, że prowadzi je na zasadach własnych, a nie przy współpracy z KNF. Łącznie za pierwsze trzy kwartały bank miał zawrzeć około 5.7 tysiąca ugód z kredytobiorcami. Bank każdorazowo stara się dopasować kurs wymiany w sposób indywidualny, odpowiadający sytuacji klienta.

banki zaczęły proponować ugody

Dlaczego Banki zaczęły proponować kredytobiorcom ugody?

Istotnym argumentem za rozpoczęciem procesu zawierania ugód musiały być statystyki wygrywanych spraw przez frankowiczów. Od początku tego roku do połowy listopada, frankowicze wygrali 2458 spraw, z czego 276 jest już prawomocnych, 74 przegrali, z czego 12 spraw zakończyło się prawomocnym orzeczeniem sądu [statystyki za: https://nawigator.bankowebezprawie.pl/statystyki/]. W przypadku spraw prawomocnych aż 95% zakończyło się zwycięstwem frankowiczów. Wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek oznajmił, że przed sądami jest blisko 70 tysięcy spraw frankowych. Należy dodać, że rosnąca liczba spraw frankowych generuje powiększanie rezerw banku, które przeznaczane są na ich zabezpieczenie.

Oczywiście, sam proces mediacji obciąża banki finansowo, jednak w mniejszym stopniu. Bank Millennium oszacował w swoim sprawozdaniu finansowym, że mediacje z klientami kosztowały go około 145 mln złotych.

banki zaczęły proponować ugody

Zawrzeć ugodę czy nie?

Postępowanie ugodowe ma pewne zalety. W postępowaniu ugodowym zarówno bank, jak i kredytobiorca chcą zawrzeć ugodę. Dla banku korzyścią będzie to, że kredytobiorca nie zdecyduje się na złożenie pozwu do sądu, a dla klienta przewalutowanie kredytu. Proces zawierania ugody trwa również krócej, aniżeli postępowanie przed sądem. Dodatkowo kredytobiorca nie powinien odczuć stresu i niepewności związanej z postępowaniem przed sądem.

Istotnymi konsekwencjami w przypadku zawarcia ugody jest opodatkowanie przychodu kredytobiorcy. Przewalutowanie kredytu może zostać zależnie od okoliczności objęte stawką podatkową 17 lub 32 procent. Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe wygaśnie wraz z końcem tego roku. Nie wiadomo, czy Minister Finansów zdecyduje się przedłużyć rozporządzenie. Taka sytuacja nie wystąpi w przypadku postępowania przed sądem.

Jakie są wady zawarcia ugody z bankiem? W przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu strony zwracają sobie to co wzajemnie świadczyły. W praktyce oznacza to, że kredytobiorcy muszą zwrócić na rzecz Banku tylko kwotę, jaką faktycznie otrzymali w PLN, tzn. sam kapitał (odpadają zatem wszelkiego rodzaju prowizje, opłaty, ubezpieczenia czy odsetki). Bank z kolei musi zwrócić wszystkie otrzymane od kredytobiorców raty, opłaty oraz inne świadczenia. W większości przypadków oznacza to, że kredyt został już w całości spłacony (ewentualnie, że do spłaty pozostaje kilkanaście – kilkadziesiąt tysięcy złotych). Tym samym, unieważnienie umowy na skutek procesu, przynosi kredytobiorcom zdecydowanie większe korzyści finansowe.

Jednocześnie należy pamiętać, że sprawa w sądzie, nie zamyka drogi do porozumienia się z Bankiem. Kredytobiorca mimo procesu, nadal  może zawrzeć ugodę, czy też podjąć się mediacji.

Podsumowując, do każdego kredytu frankowego należy podchodzić indywidualnie. Zawarcie ugody z bankiem może okazać się korzystne dla osób, chcących jak najszybciej pozbyć się problemu kredytu frankowego. Z kolei dla osób, którym nie zależy na czasie, ale zależy na osiągnięciu jak największych korzyści finansowych, korzystniejsze może okazać się skierowanie sprawy do sądu. Dla niezdecydowanych zawsze zostaje opcja konsultacji z profesjonalną kancelarią prawniczą.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: