Czy spłacać wcześniej kredyt we frankach?

spłacać wcześniej kredyt we frankach

Kredytobiorcy frankowi, zmagający się od lat ze spłatą kredytu frankowego, często zastanawiają się jak pozbyć się tego problemu. Intuicyjnie, wydaje im się, że problem ten można rozwiązać np. poprzez wcześniejszą spłatę kredytu. I tutaj pojawia się pytanie, czy takie rozwiązanie będzie korzystne dla kredytobiorcy frankowego. Dzisiejszy artykuł ma na celu odpowiedzenie na powyższe pytanie.

spłacać wcześniej kredyt we frankach

Jak dokonać wcześniejszej spłaty kredytu frankowego? Co trzeba przygotować?

Wcześniejsza spłata kredytu frankowego wymaga poczynienia pewnych przygotowań. Po pierwsze należy ustalić, jaką dokładnie kwotę trzeba wpłacić na rzecz Banku. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie tej informacji w bankowości elektronicznej. Dla osób, które nie mają konta elektronicznego (albo z niego nie korzystają) konieczna może się okazać wizyta w placówce Banku. Pracownik Banku powinien nam wówczas wskazać dokładną wysokość salda kredytu, czyli kwoty pozostającej do spłaty.

Następnie należy ustalić wysokość kursu sprzedaży PLN/CHF, jaki obowiązuje w banku. Po tym kursie nastąpi przeliczenie wpłacanych przez nas środków. Oczywiście nie dotyczy to osób, które zawarły aneks do umowy kredytu i spłacają raty bezpośrednio w CHF.

Gdy wiemy już jaką kwotę powinniśmy wpłacić na rzecz Banku, pozostaje nam ostatnia czynność, jaką jest zlecenie dyspozycji wcześniejszej spłaty. W tym miejscu należy bowiem zauważyć, że w niektórych Bankach sama wpłata środków na konto przeznaczone do spłaty kredytu nie będzie równoznaczna ze wcześniejszą spłatą kredytu. Niektóre Banki bez naszej wcześniejszej dyspozycji nie pobiorą od nas środków w wyższej kwocie aniżeli rata kredytu. W związku z powyższym warto zapoznać się z warunkami umowy dot. wcześniejszej spłaty kredytu.

spłacać wcześniej kredyt we frankach

Korzyści płynące z wcześniejszej spłaty kredytu we frankach.

Decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu we frankach, powinniśmy rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”. Do zalet wcześniejszej spłaty kredytu należy niewątpliwe pewnego rodzaju komfort psychiczny. Spłacając kredyt, niejako pozbywamy się tego problemu i już nie musimy sobie nim zaprzątać głowy. Z pewnością łatwiej wchodzi się na konto, nie musząc za każdym razem oglądać zaznaczonej na czerwono kwoty kredytu pozostałej do spłaty, a jednocześnie nie musząc się przejmować tym, że frank szwajcarski poszedł znowu w górę.

Dla kredytobiorców, którzy zaciągali kredyt przy stosunkowo wysokiej marży (np. 2-3%) dużą korzyścią są także oszczędności na odsetkach. Wcześniejsza spłata kredytu pozwala bowiem na duże oszczędności w tym zakresie.

Do korzyści należy także możliwość zawnioskowania o wykreślenie wpisu o hipotece z księgi wieczystej nieruchomości. Dzięki temu wartość naszej nieruchomości nieco wzrośnie, a jednocześnie będzie ona atrakcyjniejsza dla potencjalnych kupujących.

Wady wcześniejszej spłaty kredytu frankowego

Zdaniem ekonomistów aktualnie nie opłaca się spłacać w całości kredytu frankowego. Wynika to z tego, że kurs franka jest najwyższy od kilku lat. Tym samym wcześniejsza spłata kredytu będzie wiązała się ze stratą kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na samych różnicach kursowych.

Rozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się zatem wstrzymanie z tą decyzją, do czasu aż kurs franka spadnie. Dzięki temu można poczynić spore oszczędności. Oczywiście dla osób, które zakupiły już franka szwajcarskiego, będzie to bez znaczenie, niemniej jednak pamiętajmy, że w Polsce nadal dominującym sposobem oszczędzania jest gromadzenie środków w walucie krajowej.

Dalej należy mieć na uwadze fakt, iż kredyty frankowe są bardzo nisko oprocentowane. Dzięki temu bardziej opłaca się przeznaczyć zaoszczędzone środki na inwestycje. Wyjaśniając powyższe, należy wskazać, że oprocentowanie kredytów frankowych składa się z dwóch składników: wskaźnika LIBOR oraz marży banku. Po nagłym wzroście kursu franka szwajcarskiego wskaźnik LIBOR poszedł mocno w dół i obecnie przyjmuje ujemną wartość na poziomie ok. -0,75 %. Do tego wskaźnika jest doliczana marża banku. Zwykle wynosi ona ok. 1-2 %. W praktyce oznacza to, że osoby, które mają w umowie kredytu wpisaną marżę Banku na poziomie 1,25% płacą odsetki w wysokości 0,5%. Dla przykładu aktualnie najtańsza oferta kredytu złotowego jest oprocentowana na poziomie ok. 2,25-2,5%.

Alternatywy dla wcześniejszej spłaty kredytu frankowego

Niektórzy kredytobiorcy frankowi mają możliwość pozbycia się problemu wiążącego się z kredytem frankowym bez konieczności spłacania całości kredytu. W niektórych umowach występują bowiem tzw. klauzule abuzywne, czyli postanowienia umowne, które są niedozwolone w obrocie z konsumentem. Jeśli takie klauzule występują w umowie, to najprawdopodobniej umowa kredytu jest nieważna.

W konsekwencji kredytobiorca frankowy może domagać się jej unieważnienia, bądź też odfrankowienia (więcej o tym dowiesz się z naszego krótkiego poradnika)

Wskutek unieważnienia umowy, bądź jej odfrankowienia kredytobiorca frankowym niejednokrotnie może zaoszczędzić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Wynika to z tego, że po ustaleniu nieważności umowy kredytu – kredytobiorca musi zwrócić na rzecz Banku wyłącznie kwotę udostępnionego mu kredytu (bez odsetek i innych kosztów okołokredytowych). Bank z kolei musi zwrócić na rzecz kredytobiorcy frankowego wszystkie wpłacone dotąd przez niego środki. W praktyce najczęściej wygląda to tak, że kredytobiorca przez ostatnie kilkanaście lat spłacania kredytu wpłacił na rzecz banku mniej więcej tyle, ile wyniosła kwota kredytu. W takiej sytuacji po unieważnieniu umowy Frankowicz nie musi już nic wpłacać na rzecz Banku.

Podsumowanie

Chcąc pozbyć się kredytu frankowego, warto rozważyć wszystkie opcje. Wizyta u doradcy finansowego oraz skonsultowanie tego, czy opłaca się nadpłacać, czy też spłacić kredyt z pewnością będzie dobrą decyzją. Warto również skonsultować z prawnikiem, czy zawarta z Bankiem umowa zawiera postanowienia abuzywne, a jeśli tak to czy można z tym coś zrobić. Aktualnie wiele kancelarii świadczących usługi w tym zakresie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i świadczy je również w formie zdalnej. Dzięki temu nie wychodząc z domu mamy możliwość konsultacji i omówienia naszej sytuacji.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: