Czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału? Sąd Okręgowy potwierdza – bez wynagrodzenia dla banku za korzystanie z kapitału

Kredytobiorcy posiadający kredyty indeksowane i denominowane do CHF obawiają się, że po wygranej z bankiem (ustaleniu nieważności umowy frankowej), bank pozwie ich o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Wielokrotnie powtarzaliśmy: bankom nie należy się wynagrodzenie po unieważnieniu umowy. Teraz potwierdził to kolejny Sąd.

W ubiegłym tygodniu, Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił powództwo banku ING o zapłatę za korzystanie z kapitału.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego do franka z 2008 roku na kwotę 125 000 złotych. W czerwcu 2008 roku Sąd ustalił nieważność umowy.

Niedługo potem bank wniósł pozew o zwrot kapitału a nadto zażądał kwoty 50 000 złotych tytułem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

W I instancji Sąd oddalił powództwo banku. Bank wniósł apelację a Sąd uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy tym razem po raz kolejny oddalił powództwo.

Sąd Okręgowy podkreślił, iż roszczenie banku nie ma żadnej podstawy w polskim porządku prawny. Jest również sprzeczne z dyrektywą 93/13 mającą na celu ochronę konsumenta.

Sprawa Sądu Okręgowego jest niezwykle ważna albowiem jest to pierwszy wyrok, w którym Sąd potwierdził, iż banki nie mają prawa żądać wynagrodzenia od kredytobiorców frankowych. Frankowicze nie doczekali się wyroku Sądu Najwyższego, który raz na zawsze miał wyznaczyć kierunek orzekania dla Sądów I i II instancji. Ukształtowanie się orzecznictwa przez Sądu Okręgowe i Apelacyjne zakresie będzie miało zatem ogromne znaczenie dla sytuacji innych kredytobiorców, którzy boją się, iż po wygranej sprawie bank pozwie ich. Po wydaniu wyroku frankowicze powinni być spokojniejsi.


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe: d.ostaszewski@cno-legal.pl, telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: