Zostałem pozwany przez bank

Pozwał mnie bank - jak skutecznie się bronić?

Kredytobiorco, jeżeli otrzymałeś pozew z Sądu (w którym bank żąda natychmiastowej zapłaty kredytu (lub co gorsza nakaz zapłaty) i boisz się, że stracisz m.in. dom w którym mieszkasz, nie warto rezygnować z walki o swoje prawa.

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Pamiętaj, że masz 14 dni na złożenie tzw. sprzeciwu. W sprzeciwie zobowiązany jesteś powołać należy wszystkie “zarzuty, twierdzenia i dowody na ich poparcie”.

Co to w praktyce oznacza w sprawach kredytów frankowych?

Istnieje duża szansa, iż z umowie istnieją tzw. niedozwolone postanowienia umowne. Banki bardzo często wypłacały kredyt według kursu kupna z tabeli kursowej i nakazały również spłacać kredyt wg. kursów sprzedaży z tej samej tabeli kursowej.

Taka konstrukcja umowy jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, ponieważ zakładając nawet niezmienność kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu przez cały przewidziany w Umowie okres spłaty, Kredytobiorca zmuszony na mocy umowy jest zwrócić do Banku udostępniony kapitał, odsetki, prowizję od udzielenie kredytu, oraz dodatkowy koszt kredytu wynikający z istnienia różnicy między kursem sprzedaży a kursem kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu. Taka konstrukcja umowna powoduje, że nawet przy założeniu niezmienności kursu walut obowiązek zwrotu kwoty wyższej, niż udostępniony kapitał, prowizja za udzielenie kredytu i odsetki.

Tym samym z uwagi na dokonaną tzw. nadpłatę, może okazać się, że nie istnieje żadna zaległość wobec banku a tym samym podstawa do wypowiedzenia umowy. Zawarta umowa może okazać się nawet nieważna!

Kolejne często podnoszone przez nas zarzuty w sprawach tzw. frankowych to brak wykazania roszczenia co do zasady, brak wymagalności roszczenia, nieprawidłowe wypowiedzenie umowy (wypowiedzenia umowy nie można zastrzec pod warunkiem spłaty zadłużenia).

Co zrobić krok po kroku w przypadku otrzymania nakazu lub pozwu z Sądu?

1. Dokumenty

Prześlij do nas otrzymane z Sądu dokumenty i podaj informację o dacie ich odebrania.

2. Analiza

Dokonamy wstępnej analizy dokumentów i wypracujemy taktykę procesową.

3. Wycena

Dokonamy wyceny Twojej sprawy.

4. Sąd

Będziemy reprezentować Cię przed Sądem.