Zostałem pozwany przez bank

Umów się na przeanalizowanie umowy

Prześlij skan umowy na: d.ostaszewski@cno-legal.pl

Pozwał mnie bank - jak skutecznie się bronić?

Kredytobiorco, jeżeli otrzymałeś pozew z Sądu (w którym bank żąda natychmiastowej zapłaty kredytu (lub co gorsza nakaz zapłaty) i boisz się, że stracisz m.in. dom w którym mieszkasz, nie warto rezygnować z walki o swoje prawa.

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Pamiętaj, że masz 14 dni na złożenie tzw. sprzeciwu. W sprzeciwie zobowiązany jesteś powołać należy wszystkie “zarzuty, twierdzenia i dowody na ich poparcie”.

Co to w praktyce oznacza w sprawach kredytów frankowych?

Istnieje duża szansa, iż z umowie istnieją tzw. niedozwolone postanowienia umowne. Banki bardzo często wypłacały kredyt według kursu kupna z tabeli kursowej i nakazały również spłacać kredyt wg. kursów sprzedaży z tej samej tabeli kursowej.

Taka konstrukcja umowy jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, ponieważ zakładając nawet niezmienność kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu przez cały przewidziany w Umowie okres spłaty, Kredytobiorca zmuszony na mocy umowy jest zwrócić do Banku udostępniony kapitał, odsetki, prowizję od udzielenie kredytu, oraz dodatkowy koszt kredytu wynikający z istnienia różnicy między kursem sprzedaży a kursem kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu. Taka konstrukcja umowna powoduje, że nawet przy założeniu niezmienności kursu walut obowiązek zwrotu kwoty wyższej, niż udostępniony kapitał, prowizja za udzielenie kredytu i odsetki.

Tym samym z uwagi na dokonaną tzw. nadpłatę, może okazać się, że nie istnieje żadna zaległość wobec banku a tym samym podstawa do wypowiedzenia umowy. Zawarta umowa może okazać się nawet nieważna!

Kolejne często podnoszone przez nas zarzuty w sprawach tzw. frankowych to brak wykazania roszczenia co do zasady, brak wymagalności roszczenia, nieprawidłowe wypowiedzenie umowy (wypowiedzenia umowy nie można zastrzec pod warunkiem spłaty zadłużenia).

Dane kontaktowe

Biuro Poznań

Święty Marcin 25 / 7

511 030 795

d.ostaszewski@cno-legal.pl

Biuro Warszawa

ul. Skierniewicka 10A

511 030 795

kancelaria@cno-legal.pl

Biuro Bydgoszcz

Stary Rynek 15-21 lok. 10

668 003 285

adwokat@rafalprzybyszewski.pl

Co zrobić krok po kroku w przypadku otrzymania nakazu lub pozwu z Sądu?

1. Dokumenty

Prześlij do nas otrzymane z Sądu dokumenty i podaj informację o dacie ich odebrania.

2. Analiza

Dokonamy wstępnej analizy dokumentów i wypracujemy taktykę procesową.

3. Wycena

Dokonamy wyceny Twojej sprawy.

4. Sąd

Będziemy reprezentować Cię przed Sądem.