Zabezpieczenie powództwa- wstrzymanie spłat rat kredytu frankowego

W jaki sposób nie płacić rat kredytu frankowego przed wydaniem wyroku w sprawie o ustalenie nieważności umowy frankowej? Jak powinien wyglądać wniosek o udzielenie zabezpieczenia ws. frankowej? W niniejszym wpisie opisuję, co to jest postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia i w jaki sposób wstrzymać spłatę kredytu frankowego.

Co to jest wniosek o zabezpieczenie roszczenia przy kredycie frankowym?

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia w sprawie frankowej odbywa się na wniosek strony złożony wraz z pozwem lub w toku procesu.

Wniosek o zabezpieczenie w sprawie frankowej, powinien obejmować wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo – odsetkowych na czas trwania postępowania. Warto wnieść także o zakazanie bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Co należy zawrzeć we wniosku o udzielenie zabezpieczenia aby sąd go uwzględnił?

Dla uzyskania zabezpieczenia wymagane jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia (art. 7301 § 1 i 2 k.p.c.).

Uprawdopodobnienie roszczenia oznacza wykazanie, że istnieje prawodopodobieństwo uwzględniania powództwa tj. wygrania sprawy frankowej.

W sprawie frankowej nie jest to trudne. Frankowicze wygrywają w ponad 90 procentach. Wystarczy wykazać, iż umowa zawiera klauzule abuzywne, które mogą prowadzić do nieważności umowy. Pomocna w odszukaniu klauzul abuzywnych może okazać się tzw. mapa klauzul abuzywnych stworzona przez Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/mapa-klauzul/.

Trudniejsze jest wykazanie interesu prawnego.

Interes prawny istnieje wówczas gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi bądź poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, czy w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w danej sprawie.

Aby wykazać interes prawny w sprawie frankowej wskazujemy zazwyczaj, iż umowa kredytowa wygenerowała długoterminowy stosunek prawny, który nie został dotychczas wykonany.

Ewentualne uwzględnienie roszczeń kredytobiorcy, nie reguluje w sposób definitywny wzajemnych relacji stron. Stwierdzenie nieważności umowy przesądza nie tylko o możliwości domagania się zwrotu już spełnionych świadczeń. Rozstrzyga również w sposób ostateczny o braku obowiązku spełniania na rzecz banku świadczeń w przyszłości, a więc o zezwoleniu na zaprzestanie spłaty kolejnych rat kredytu.

Powyższe argumenty bardzo często powodują, iż Sądy decydują się na udzielenie zabezpieczenia.

W stosunku do jakich banków Sądu wydają postanowienia o zawieszeniu obowiązku spłaty rat kredytu frankowego?

Sądy stosunkowo często wydają postanowienia o udzielenie zabezpieczenia.

W sprawach, które prowadzimy udało się nam uzyskać zabezpieczenie m.in. przeciwko bankowi Millenium S.A., MBank S.A., Getin Noble Bank S.A., PKO BP, BPH. Nasze wygrane można zobaczyć tutaj:

Czy sąd wydaje zabezpieczenia tylko w stosunku do kredytów frankowych, gdzie spłacono kwotę kapitału?

Nie. Sądy udzielają zabezpieczeń zarówno w stosunku do kredytów, gdzie kwota kredytu jest spłacona jak i nie. Łatwiej jest jednak uzyskać zabezpieczenie, gdy kredytobiorca uiścił na rzecz banku już kwotę nominalnie udzielonego kapitału. Warszawski wydział frankowy stoi na stanowisku, iż w takich sytuacjach udzielenie zabezpieczenia jest wręcz obligatoryjne. Sądy chętniej udzielają również zabezpieczeń w stosunku do banku o złej sytuacji finansowej np. przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Koszt wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony wraz z pozwem nie podlega opłacie. Jeżeli wnioskodawca wnosi o zabezpieczenie przed złożeniem pozwu lub na dalszym etapie, opłata wynosi 100 zł.

Jeżeli Sąd nie udzieli zabezpieczenia…

Jeżeli Sąd I instancji nie udzieli zabezpieczenia, przysługuje kredytobiorcy zażalenia. Sądy odwoławcze często zmieniają postanowienie o uwzględniają wnioski.

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: