Wydano rozporządzenie przedłużające o rok zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym

Do końca 2021 roku obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 548), które zawierało rozwiązania korzystne dla frankowiczów.

Nowe rozporządzenie, które przedłuża te rozwiązania (z nieznacznymi rozszerzeniem ich zakresu) na kolejny rok weszło w życie z dniem 15 marca 2022 roku. Na podstawie nowego rozporządzenia zaniechanie poboru PIT ma być stosowane do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r. (w szczególności na podstawie ugód zawartych od tego dnia) do 31 grudnia 2022 r. Tym samym nie przewiduje się „luki czasowej” w obowiązywaniu preferencji.

Zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku – umorzonych przez banki:

  • kwot wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych, jeśli dotyczą wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową;
  • wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.

Regulacje przewidują także zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

W stosunku do przepisów obowiązujących do końca ubiegłego roku, w nowym rozporządzeniu zrezygnowano z wymogu zaciągnięcia kredytu na „własne” cele mieszkaniowego. Słusznie bowiem zauważono, że zabezpieczone hipotecznie kredyty na cele mieszkaniowe były zaciągane przez osoby ze sobą blisko spokrewnione, ale bez zamiaru wspólnego zamieszkiwania, np. rodzice na rzecz swoich dzieci – w charakterze współkredytobiorców. Zgodnie z założeniami nowego rozporządzenia, w przypadku zaciągnięcia kredytu frankowego przez rodziców wspólnie z dzieckiem i następnie umorzenia części tego kredytu na skutek ustalenia nieważności umowy, rodzice także mogą skorzystać z zaniechania poboru podatku. Zwrócić trzeba jednak uwagę na fakt, iż rodzice mogą skorzystać tej swoistej ulgi tylko w przypadku jednej inwestycji mieszkaniowej (zaspokajającej cele mieszkaniowe jednego gospodarstwa domowego). A zatem – jeśli rodzice są współkredytobiorcami dwóch kredytów (na cele mieszkaniowe każdego z dwójki dzieci), to w przypadku częściowego umorzenia każdego z tych dwóch kredytów, w których są współkredytobiorcami – zapłacą podatek od przychodów uzyskanych w związku z umorzeniem jednego z nich.

Podkreślić trzeba także, że kwoty wierzytelności, od których przysługuje zaniechanie poboru podatku, obejmują: kapitał kredytu, odsetki i prowizje oraz opłaty – jeśli ich poniesienie przez kredytobiorcę było niezbędne do zawarcia umowy kredytu mieszkaniowego (z wyjątkiem kosztów usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń). 

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: