UPADŁOŚĆ GETIN – KOMUNIKAT DLA FRANKOWICZÓW!

POMOC KANCELARII DLA FRANKOWICZÓW GETIN PO UPADKU BANKU

Piszemy do Państwa z bardzo ważna informacją. Jak zapewne już Państwo wiecie, bank Getin złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie wiadomo kiedy sąd ogłosi upadłość, lecz stanie się to najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach. A MA TO DLA NAS OGROMNE ZNACZENIE I JEŻELI NIE ZOSTANĄ PODJĘTE DZIAŁANIA TO CZEKAJĄ PAŃSTWA BARDZO NEGATYWNE KONSEKWENCJE PRAWNE (dotyczy kredytów aktywnych oraz spłaconych).

PONIŻEJ PRZESYŁAMY SZCZEGÓŁOWY OPIS, A TAKŻE FILM, W KTÓRYM TŁUMACZĘ NA GORĄCO KONSEKWENCJE UPADKU BANKU GETIN DLA FRANKOWICZÓW.

KONSEKWENCJE UPADKU DLA FRANKOWICZÓW GETIN

Po ogłoszeniu upadłości, sąd wyznaczy syndyka. Stroną sporu sądowego o unieważnienia pozostanie syndyk. SYNDYK RÓWNIEŻ BĘDZIE MIAŁ PRAWO I OBOWIĄZEK KIEROWANIA ROSZCZEŃ w stosunku do Frankowiczów o zwrot wypłaconego kapitału, o ile nie został on już w całości rozliczony. Syndyk na pewno nie uzna wadliwości kredytów frankowych.

Od momentu ogłoszenia upadłości, osoby, które posiadają prawomocny wyrok unieważniający umowę będą mogły kierować roszczenia o zwrot nadpłaty wyłącznie do syndyka. 

Od momentu ogłoszenia upadłości nie będzie można już zgłaszać roszczenia o zapłatę. Jedyny wyjątek w prawie upadłościowym to sytuacja, w której dana osoba posiadała wierzytelność przed ogłoszeniem upadłości, ale wierzytelność nie została uznana uznana w postępowaniu upadłościowym oraz został wyczerpany sposób zaskarżenia wierzytelności (najpierw do sędziego komisarza potem zażalenie).

Syndykowi będzie przysługiwało prawo do żądania zwrotu kapitału. Zgodnie z teorią dwóch kondykcji, Frankowicz ma prawo do żądania zwrotu wszystkiego, co świadczył ale bank ma prawo do żądania zwrotu kapitału. SĄ TO DWA NIEZALEŻNE ŚWIADCZENIA.

UWAGA! Każdy Frankowicz z Getin Banku musi zgłosić syndykowi wierzytelność w zakresie wpłaconych do banku rat, a także złożyć oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności tj. rozliczyć się z kapitału aby uniknąć procesu o zwrot kapitału. W ten sposób roszczenie syndyka o zwrot kapitału kredytu zostanie pomniejszone o wpłaconą przez kredytobiorcę sumę rat. CZAS NA TO  ZALEDWIE 30 dni od ogłoszenia upadłości! PÓŹNIEJ NIE BĘDZIE JUŻ TO MOŻLIWE.

JEDNAK ABY DOKONAĆ POTRĄCENIA ROSZCZENIE FRANKOWICZA MUSI STAĆ SIĘ WYMAGALNE.

30 dni na zgłoszenie wierzytelności to czas  bardzo krótki, dlatego już teraz powinni Państwo wystąpić z wnioskiem o zaświadczenie o poniesionych kosztach kredytu- jeżeli jeszcze go nie macie. 

Następnie trzeba dokonać wezwania do zapłaty wraz z oświadczeniem o skutkach unieważnienia umowy (dopiero od tego momentu, zgodnie z uchwałą SN roszczenie Frankowicza staje się wymagalne), a następnie oświadczenie o potrąceniu. 

Jeżeli bank ogłosi upadłość i nie zdążymy z oświadczeniem o potrąceniu,  to pozwanie banku i ustalenie nieważności umowy może być bezcelowe.

DLACZEGO? 

W sytuacji bowiem w której nie złożymy oświadczenia o potrąceniu rat  z wypłaconym kapitałem, to syndyk będzie mógł żądać od nas zwrotu CAŁOŚCI kapitału, bez jednoczesnej możliwości zwrócenia nam uiszczonych świadczen.

PRZYKŁAD DLA FRANKOWICZÓW GETIN

Miałem 200 tyś kredytu. Spłaciłem już 220 000 złotych kredytu. BANK NADAL UWAŻA, ŻE MAM DŁUG NA 250 000 złotych.

Pozwałem bank o zwrot 220 tyś. złotych. Bank nie uznaje wadliwości i jego zdaniem dług wynosi 250 tyś. Do sprawy po upadłości wstąpi syndyk.

Jeżeli teraz potrącimy nasze roszczenie o zwrot 220 tyś z roszczeniem banku o 200 tyś to nie mamy kredytu i bank ma do zapłaty na naszą rzecz 20 tyś- roszczenie to zgłosić należy w ramach postępowania upadłościowego w całości po zakończeniu postępowania przed sądem cywilnym. 

Jeżeli nie zrobimy potrącenia do syndyka to co się stanie?

Sąd uzna umowę za nieważną ale bank nie odda nam kwoty żądanej 220 tyś złotych. Syndyk zażąda zaś spłaty 200 tyś złotych tytułem zwrotu kapitału, których nie możemy potrącić.  Będziemy mieli umowę nieważną, ale bank nie odda nam wpłaconych 220.000 zł, syndyk zażąda spłaty i trzeba będzie mu zapłacić kwotę udostępnionego kapitału (nie będzie można jej potrącić). 

upadłość Getin

PRZYKŁAD KOLEJNY

Miałem kredyt na 200 tyś. Spłaciłem kredyt. Wygrałem sprawę i bank ma obowiązek zwrotu 400 tyś. Jeżeli nie dokonamy potrącenia, mimo tego, iż kredyt jest spłacony, bank (syndyk) będzie mógł żądać zwrotu 200 tyś. złotych kapitału. 

CO ZROBIMY W RAMACH ŁĄCZĄCEJ NAS UMOWY DLA FRANKOWICZÓW GETIN

Oczywiście żaden prawnik nie mógł przewidzieć upadku Getin, jednak jak Państwo wiecie angażujemy się szeroko w akcie pro bon- m.in. złożyliśmy w Państwa imieniu skargę do WSA na decyzję BFG o restrukturyzacji, celem być może dochodzenia w przyszłości odszkodowania od Skarbu Państwa.

Teraz przygotujemy do banku wezwania do zapłaty wraz z oświadczeniami o skutkach unieważnienie umowy (na podstawie zaświadczeń które już mamy), które będziecie Państwo musieli wysłać jak najszybciej- pisma zostaną przesłane naszych klientów do dnia 10 czerwca.  NASTĘPNIE musicie Państwo przesłać nam skan wezwania do zapłaty wraz z dowodem nadania- listem poleconym. MUSICIE WYSŁAĆ PISMA JAK NAJSZYBCIEJ. 

My przygotujemy oświadczenie o potrąceniu, które PAŃSTWO wyślecie do banku. Następnie cofniemy pozew w zakresie zapłaty (co skutkuje częściowym przegraniem procesu), ale chroni Państwa przed pozwem syndyka w razie pozwania o zwrot kapitału. 

upadłość Getin

POMOC DLA FRANKOWICZÓW- NADPŁATY FRANKOWE

W ramach naszej kancelarii posiadamy dział prawa upadłościowego pod kierownictwem Mec. Czyżewskiego (mojego wspólnika). Dla tych wszystkich którzy chcą zawalczyć o zwrot nadpłat od Banku tj. zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, oferujemy Państwu odpłatną pomoc przed sądem upadłościowym. 

Koszt to kwota 5 tyś. złotych brutto (płatna w dwóch ratach).

W ramach tego przygotujemy wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem o skutkach unieważnienie, następnie dokonamy zgłoszenia wierzytelności do syndyka w postępowaniu elektronicznym, przygotujemy sprzeciw co do odmowy uznania wierzytelność, a następnie zażalenie. To pozwoli podtrzymać roszczenie o zapłatę przed sądem powszechnym a w przyszłości zgłoszenie. Bez tego nie będzie możliwe podtrzymanie powództwa o zapłatę, a dla tych którzy mają już wyrok nie będzie możliwe w ogóle dochodzenie roszczeń o zwrot nadpłat. 

ABY TEGO DOKONAĆ MUSIMY POSIADAĆ AKTUALNE ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI RAT- na stan obecny. 

W tym celu muszą Państwo wystąpić do banku z wniosek o historię spłaty kredytu- wzór przesyłamy w załączeniu. 

Po otrzymaniu zestawienia dokonamy wezwania, a później po upadku Getin czynności wymienione powyżej. 

Jeżeli tego nie dokonają Państwo samodzielnie lub z naszą pomocą to wskazuję, iż sąd nie będzie mógł już zasądzić żądanej kwoty.

Jeżeli nie czujecie się Państwo na siłach aby działać samodzielnie w skomplikowanym postępowaniu upadłościowy, prosimy o kontakt bezpośredni. 

511 030 795- numer kontaktowy

d.ostaszewski@cno-legal.pl- kontakt mailowy 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY MAKSYMALNIE DO DNIA 10 czerwca 2023 roku.

Przesyłamy też materiały innych kancelarii które proponują podobne rozwiązania problemu do naszego:

https://www.facebook.com/PomocFrankowiczom/videos/598892975546894

https://www.franknews.pl/getin-bank-na-skraju-upadlosci-co-teraz-czeka-frankowiczow-i-jak-sie-przygotowac/

https://www.facebook.com/law24pl/posts/pfbid0CLPCXEz4RLwMH2E8vDT9MyN5F7nvhHkbNpEi3AWFA6tt86oGvyGvvb3xEAXVXsbml

upadłość Getin

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: