UGODY Z BANKAMI

Propozycje ugodowe w sprawach bankowych

W ostatnim czasie banki w obawie przed przegranym procesem zaczęły proponować frankowiczom ugody. Według naszej wiedzy nie warto przyjmować ugody z bankiem. Należy pamiętać, że nie można ich przyjmować bez konsultacji z prawnikiem. Frankowicze przeszli już wystarczająco dużo. Firmy określanie jako instytucje zaufania publicznego nie udzieliły im wystaczającej informacji odnośnie ryzyka walutowego. Banki udowodniły, że w tej materii nie można zaufać im po raz kolejny. 

Zgłoś się do nas i zapewnij sobie wsparcie procesie zawierania ugody z bankiem. Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie zawierania ugód z bankami. W ramach usługi prawnej:

  • przygotowujemy pismo inicjujące postępowanie
  • prowadzimy negocjacje z bankiem
  • wskazujemy, co jest w Twojej sytuacji bardziej korzystne – ugoda czy wytoczenie powództwa przeciwko bankowi

Konsultacja dotycząca ugody z bankiem