Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

W dzisiejszym wpisie blogowym opowiadam Państwu o tzw. umowach ubezpieczenia niskiego wkładu, jakie proponowane były osobom, które nie posiadały kapitału na pokrycie pełnej ceny nabycia mieszkania lub domu, przy współczynniku LTC 100 % lub wyższym. 

Prym w takich umowach wiodły banki BRE Bank S.A. oraz Bank Millenium. 

Celem ubezpieczenia było  zabezpieczenie ryzyka niespłacenia przez kredytobiorców kwoty stanowiącej różnicę między wartością nieruchomości w chwili udzielania kredytu a wymaganym przez bank w tej dacie wkładem własnym. 

W odróżnieniu od klasycznej umowy ubezpieczeniowej, gdzie stroną umowy jest sam kredytobiorca, ubezpieczenie niskiego wkładu zawierane było między bankiem a ubezpieczycielem. 

Polisa chroni interes Banku i równocześnie naraża konsumenta na nieuprawnione ryzyko roszczenia regresowego od ubezpieczyciela w przypadku niespłacenia części wypowiedzianego kredytu obejmującego określony procent wymaganego wkładu własnego. 

Bank przerzuca koszty na kredytobiorcę doprowadzając często do pozyskania dodatkowej korzyści.

Prawa i obowiązki konsumenta zostają naruszone.

Zapisy umów uznane zostały za rażąco naruszające interesy kredytobiorców i godzące w dobre obyczaje. Potwierdzają to liczne orzeczenia sądów polskich.

W wyniku stwierdzenia abazywności zapisów umownych, kredytobiorca uprawniony jest do żądania zwrotu składek za ostatnie 10 lat (okres przedawnienia).

Dzięki temu frankowicze mogą odzyskać nawet kilka- kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Poradnik frankowicza

"Jak skutecznie walczyć z bankiem?"

Ostatnie posty:

Frankowicze utopią polskie sądy?

Jak donosi Rzeczpospolita, mimo pandemii, w 2020 roku przybyło kilkaset procent procesów sądowych w sprawach frankowych. Dla przykładu, w Sądzie Okręgowym w Warszawie wzrost wyniósł

Czytaj dalej »
200824-ostaszewski-okladka-poradnik-mockup

PORADNIK FRANKOWICZA

Jak skutecznie walczyć z bankiem?

6 kroków do odzyskania Twoich pieniędzy z kredytu frankowego