Teoria salda czy dwóch kondykcji? Odpowiedź już w lutym

Teoria salda czy dwóch kondycji? Już 16 lutego 2021 r. zostanie rozstrzygnięta kwestia rozliczania nieważnej umowy kredytu frankowego w sytuacji, w której kredytobiorca nie spłacił całości nominalnie udzielonego kredytu. Orzeczenie będzie przełomowe ze względu na wyjaśnienie, którą z teorii stosować – dwóch kondykcji czy salda.

Podstawą prawną rozliczeń w sytuacji stwierdzenia nieważności umowy kredytu są przepisy Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu. 22 stycznia 2020 r. wpłynęło do Sądu Najwyższego pytanie prawne: ,,Czy w świetle art. 405 k.c. i art. 409 k.c., w przypadku uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną na skutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych, gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach umowy, kredytobiorca może skutecznie domagać się od banku zwrotu świadczenia w postaci rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych w walucie polskiej lub w walucie obcej, w sytuacji gdy nie doszło do zwrotu przez kredytobiorcę wypłaconej przez bank kwoty kredytu w nominalnej wysokości?”.

Już 16 lutego 2021 r. zostanie rozstrzygnięta kwestia rozliczania nieważnej umowy kredytu frankowego w sytuacji, w której kredytobiorca nie spłacił całości nominalnie udzielonego kredytu.

Orzeczenie będzie przełomowe ze względu na wyjaśnienie, którą z teorii stosować – dwóch kondykcji czy salda.

Pierwsza z nich polega na tym, że każde roszczenie o wydanie wzbogacenia traktuje się oddzielnie i niezależnie od drugiego. Wyrównanie między tymi roszczeniami jest dopuszczalne jedynie według przepisów o potrąceniu. Natomiast zgodnie z teorią salda przyjmuje się, że świadczenie wzajemne stanowi pozycję, którą od razu należy odjąć od wzbogacenia tak, że odbiorca świadczenia wzajemnego ma zwrócić tylko nadwyżkę wartości otrzymanego świadczenia ponad wartość świadczenia, które dokonał. Za bardziej korzystną jest uznawana teoria dwóch kondykcji. To właśnie tę argumentację wskazujemy głównie w pozwach kierowanych przez naszą kancelarię.

Bacznie śledzimy kolejne kroki sądu dotyczące zadanego pytania prawnego. Będziemy informowali o tym ważnym dla frankowiczów rostrzygnięciu, które zapadnie w kolejnym miesiącu.

DARMOWA KONSULTACJA

ODWIEDŻ NASZ FACEBOOK

Jesteśmy kancelarią frankową specjalizującą się w sporach z bankami dotyczącymi kredytów frankowych. Posiadamy biura w Poznaniu a także Warszawie oraz Bydgoszczy. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych obsługujemy klientów z całej Polski współpracując również zdalnie. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w licznych procesach, potrafimy skutecznie pomóc naszym klientom w odzyskaniu należnych pieniędzy od banków. Pracownicy naszej kancelarii na czele z jej partnerem, adwokatem i mediatorem Danielem Ostaszewskim. To prawnicy z wieloletnim doświadczeniem procesowym oraz negocjacyjnym z największymi podmiotami w kraju. Dzięki temu skutecznie poprowadzą sprawy kredytobiorców frankowych po przełomowym wyroku TSUE. W skład zespołu wchodzą adwokaci oraz ekonomista i doradca podatkowy. Kancelaria współpracuje także z biegłymi z zakresu bankowości.

Poradnik frankowicza

"Jak skutecznie walczyć z bankiem?"

Ostatnie posty:

200824-ostaszewski-okladka-poradnik-mockup

PORADNIK FRANKOWICZA

Jak skutecznie walczyć z bankiem?

6 kroków do odzyskania Twoich pieniędzy z kredytu frankowego