Sąd Najwyższy pierwszy raz o upadłości Getin i sprawach frankowych

Bardzo ważne orzeczenie dla wszystkich frankowiczów Getin. Sąd Najwyższy w pierwszym  postanowieniu po ogłoszeniu upadłości wyjaśnia, jakie skutki ogłoszenie upadłości może mieć na sprawy związane z kredytami frankowymi. Czy frankowicze w Getin mogą nadal uzyskać wyrok ustalający nieważność? Czy muszą czekać do końca postępowania upadłościowego, które potrwa zapewne wiele lat? O tym w dzisiejszym artykule. Nazywam się Daniel Ostaszewski, jestem radcą prawnym, od ponad 5 lat reprezentuję frankowiczów w sporach sądowych dot. unieważnienia umów indeksowanych i denominowanych do CHF. Dotychczas udało się nam uzyskać już ponad 250 korzystnych rozstrzygnięć #kancelarie frankowe. Zaufało nam już ponad 1 000 frankowiczów. Zapraszam do lektury, dyskusji oraz zadawania pytań.

Sąd Najwyższy o sprawach Getin

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 29 września 2023 r., sygn. III CZ 265/23 zajął się pierwszy raz kwestią tego, czy roszczenia dotyczą masy upadłości dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości oddziałują na majątek wchodzący w skład masy. Sąd potwierdził, iż roszczenia dotyczą masy upadłości. Odnoszą się one bowiem do praw i obowiązków dotyczących mienia wchodzącego w skład masy upadłości. Trudno nie zgodzić się z tym faktem, jeżeli bowiem wierzytelność stwierdzona prawomocnym wyrokiem zostanie umieszczona na liście wierzytelności, upadły może ją zakwestionować wyłącznie w oparciu o zdarzenia jakie powstały już po zamknięciu sprawy. 

Sąd Najwyższy nie wypowiedział się jednak w kwestii tego czy po ogłoszeniu upadłości, sądy mogą orzekać o nieważności bez orzeczenia w postępowaniu upadłościowym. Oznacza to, iż w sądach powszechnych nadal będą występować rozbieżności. co do tego czy postępowanie w zakresie unieważnienia może być kontynuowane, czy też nie. 

Modelowe postępowanie frankowicza przeciwko spółce Getin, w naszej ocenie powinno wyglądać następująco. 

Najpierw sąd na podstawie art. 174 par. 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego powinien zawiesić postępowanie sądowe. Następnie sąd powinien je podjąć z udziałem syndyka. W zakresie ustalenia w naszej ocenie postępowania może być nadal kontynuowane z udziałem syndyka. I w tym zakresie wierzyciel (frankowicz) nie musi wyczerpać trybu zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. 

Dwa poglądy w sprawach Getin

Jak pokazuje praktyka orzecznicza, w sądach występują obecnie dwa przeciwstawne poglądy. Znakomita większość sędziów prowadzi sprawy o ustalenie nieważności z udziałem syndyka. Sąd jednak i tacy, którzy uważają, że prowadzenie spraw o ustalenie jest niedopuszczalne i nakazują oczekiwać na zakończenie postępowania upadłościowego. 

Sądy wydają wyroki ustalające nieważność umów Getin po upadłości

Pomimo rozbieżności orzeczniczy, sądy zaczynają wydawać pojedyncze wyroki o ustalenie nieważności. Co ciekawe, według doniesień medialnych, a także z obserwacji naszej kancelaryjnej wynika, iż syndyk nie zaskarża zarówno orzeczeń o udzieleniu zabezpieczenia jak i wyroków sądów I instancji. Syndyk potrafi nawet nie wstąpić do procesu, co w naszej ocenie nie tamuje wydawania orzeczeń. 

Potwierdza to jeden z pierwszych wyroków, jaki zapadł bez czynnego udziału syndyka pod koniec września, przed Sądem Okręgowy w Warszawie. 

Sędzia, która wydała wyrok  uznała, że sprawa w zakresie ustalenia może się toczyć jeżeli syndyk został już powołany, a “bierność syndyka jako strony postępowania nie stoi na przeszkodzie kontynuowaniu postępowania, tym bardziej, że przepisy postępowania w obecnym brzmieniu jako warunek podjęcia postępowania wymieniają zawiadomienie syndyka o procesie, a nie wstąpienie syndyka do procesu”. 

To bardzo dobry prognostyk bo może okazać się, iż postępowania te zakończą się już po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji- okręgowy lub rejonowy przy mniejszych kredytach. To zaś skróci czas postępowania nawet o ponad rok. Tyle trwa bowiem rozpoznanie apelacji (obecnie czas ten jeszcze się wydłuża). O tym czy jednak tak będzie dowiemy się dopiero za kilka- kilkanaście miesięcy.

Wydanie wyroku unieważniającego kredyt w Getin nie oznacza, iż frankowicz odzyska jakąkolwiek kwotę. Wierzycieli jest mnóstwo- media podają liczbę nawet 10 000 osób. Unieważnienie umowy i rozliczenie w postępowaniu upadłościowym pozwoli jednak na to aby wyzerować saldo zadłużenia i zakończyć kredyt, a przecież na tym głównie zależy frankowiczowi.

Czy spłacać raty w Getin?

Trzeba zastanowić się, czy spłacanie rat po ogłoszeniu upadłośći Getin ma jakikolwiek sens. Należy ustalić ze swoim pełnomocnikiem odpowiednią taktykę procesową. Musimy pamiętać, że frankowicz nie odzyska żadnych kwot od banku. Niespłacanie rat będzie wiązać się jednak z wypowiedzeniem umowy i pozwem syndyka przed którym trzeba wiedzieć jak się obronić. W sytuacji, w której kapitał jest spłacony warto rozważyć kwestię złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Choć nie wszyscy sędziowie udzielają zabezpieczeń – o wątpliwościach w tym zakresie pisaliśmy w poprzednich wpisach, warto wyczerpać cały tryb odwoławczy. Jeżeli zabezpieczenia nie da sąd I instancji, warto zlecić prawnikowi złożenie zażalenia. 

Podsumowanie

Sytuacja po upadłości spółki Getin jest niezwykle trudna i skomplikowana prawnie. Występuje wiele rozbieżności wśród prawników reprezentujących frankowiczów jak i sędziów. Potrzebne jest jeszcze wiele czasu i orzeczeń aby wykształciła się jednolita linia orzecznicza. Do tego czasu będą sędziowie, którzy będą wydawać wyroki jak i tacy, którzy nie będą prowadzić postępowań. 

Masz jakieś pytania? Zastanawiasz się czy Twoja umowa frankowa jest wadliwa? Chcesz pozwać bank a może zostałeś pozwany i szukasz pomocy?

Nasza kancelaria pomaga frankowiczom w ponad 900 sporach. uzyskaliśmy już ponad 200 korzystnych wyroków. Główna spejcalizacją naszej kancealrii są tzw. kredyty frankowe (kancelaria frankowa, kancelaria pomocy frankowiczom).

DANIEL OSTASZEWSKI
radca prawny

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: