Rzecznik Finansowy: Mam nadzieję, że ten raport zachęci frankowiczów do podjęcia walki o swoje prawa

Rok po wydaniu orzeczenia w sprawie państwa Dziubaków, Rzecznik Finansowy przygotował raport dotyczący najistotniejszych kwestii prawnych, z którymi aktualnie zwracają się do niego kredytobiorcy i wskazał zagadnienia, które wymagają rozstrzygnięcia ze względu na ich znaczenie dla praw konsumentów.

Na bieżąco monitorujemy sprawy kredytobiorców oraz badamy unijne i polskie orzecznictwo dotyczące problematyki kredytów „frankowych”. Rocznica przełomowego wyroku TSUE w sprawie państwa Dziubaków to dobra okazja do posumowania jaki miał on wpływ na orzecznictwo polskich sądów. Mam nadzieję, że jego lektura zachęci „frankowiczów” i ich pełnomocników do podjęcia walki o swoje prawa. My będziemy ich wspierać wszystkimi dostępnymi środkami – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Po zbadaniu zgłoszonych do niego spraw, Rzecznik Finansowy zauważył, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiał wiele wątpliwości oraz ugruntował linię orzeczniczą sądów wydających wyroki w sprawie kredytów frankowych. Mimo to, Rzecznik wskazał kwestie wymagające uregulowania w trosce o dobro konsumentów.

W analizie sformułowano następujące wnioski:

  • Rzecznik Finansowy dostrzega rozbieżności w orzecznictwie polskich sądów, co do sposobu rozstrzygnięcia w zakresie wzajemnych rozliczeń między stronami w przypadku stwierdzenia nieważność umowy frankowej. Zgodnie z przeważającą linią orzeczniczą, za którą opowiada się również Rzecznik, te rozliczenia powinny być zgodne z teorią dwóch kondykcji*,
  • Rzecznik Finansowy wskazuje na konieczność uznania za nieuzasadnione stanowiska dotyczącego możliwości żądania przez kredytodawcę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z kapitału w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu ze względu na zawarcie w niej klauzul abuzywnych;
  • w związku z tym, że większość umów kredytów frankowych został zawarta w latach 2006-2008, w ocenie Rzecznika Finansowego, ważnym zagadnieniem jest w tym kontekście czasowym przedawnienie roszczeń wynikających z tych umów;
  • Rzecznik Finansowy jednoznacznie negatywnie ocenia zawyżanie opłat przez kredytodawców pobieranych za zaświadczenia o przebiegu kredytu hipotecznego;
  • Rzecznik Finansowy dostrzega, że wciąż nierozstrzygnięta jest potencjalna konsekwencja wydania przez TSUE wyroku w sprawie Dziubak dotycząca możliwości wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem naruszającym prawo unijne;
  • Rzecznik Finansowy wskazuje, że w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego kończącego postępowanie w sprawie dotyczącej umowy kredytu frankowego, kredytobiorca może zwrócić się do podmiotów legitymowanych do wyniesienia skargi nadzwyczajnej, wśród których jest również Rzecznik.

Pełna treść analizy dostępna jest na stronie internetowej https://rf.gov.pl/2020/09/29/kredyty-frankowe-2020/.


*Teoria dwóch kondykcji polega na tym, że sąd wskazuję dwie kwoty. Pierwsza to kwota jaką klient ma zapłacić na rzecz banku. Druga to kwota jaką bank ma zapłacić na rzecz klienta. Tym samym sąd pozostawia wzajemne rozliczenia stronom

Poradnik frankowicza

"Jak skutecznie walczyć z bankiem?"

Ostatnie posty:

Frankowicze utopią polskie sądy?

Jak donosi Rzeczpospolita, mimo pandemii, w 2020 roku przybyło kilkaset procent procesów sądowych w sprawach frankowych. Dla przykładu, w Sądzie Okręgowym w Warszawie wzrost wyniósł

Czytaj dalej »
200824-ostaszewski-okladka-poradnik-mockup

PORADNIK FRANKOWICZA

Jak skutecznie walczyć z bankiem?

6 kroków do odzyskania Twoich pieniędzy z kredytu frankowego