Przełom dla frankowiczów

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej”, w tym tygodniu Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, ma skierować do całej Izby Cywilnej SN pytania prawne o rozstrzygnięcie spornych kwestii w sprawach dotyczących kredytów frankowych. To właśnie od odpowiedzi zależą dalsze losy frankowiczów w sporze z bankami. Czy przełom jest tym, czego mogą się spodziewać?

Pytania mają rozwiać wątpliwości dotyczące skutków prawnych stwierdzenia, że umowa kredytowa zawiera niedozwolone, a więc abuzywne, postanowienia umowne. Ma również pojawić się odpowiedź na to, jaki wpływ na ważność całej umowy ma obecność powyższych klauzul. Jak informowaliśmy niedawno w naszym artykule, otrzymamy również wyjaśnienie, którą z teorii stosować – salda czy dwóch kondykcji. Rzecznik finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z tą kwestią, twierdząc, że druga z nich jest bardziej korzystna. Pozwala ona bowiem na oddzielne i niezależne traktowanie roszczeń frankowicza i banku. Podkreślił również, że usunięcie rozbieżności jest ważnym krokiem do ułatwienia dochodzenia realizacji żądań.

Sąd Najwyższy powinien rozwiązać zagadnienie przedawnienia roszczeń, w szczególności banku w stosunku do kredytobiorcy. Aktualnie pojawiają się duże rozbieżności, jeśli chodzi o terminy.

Kluczowe kwestie, które wymagają rozstrzygnięcia, to obowiązywanie umowy mimo stwierdzenia bezskuteczności przeliczeń walutowych oraz rozliczenie stron. Uchwała składu całej izby Sądu Najwyższego uzyskuje moc zasad prawnych z chwilą podjęcia, co pozwoliłoby na uniknięcie popełniania błędów przez sądy niższych instancji. Dzięki jednoznacznemu uregulowaniu spornej materii, frankowicze mogliby liczyć również na przyspieszenie postępowania, a także ujednolicenie orzecznictwa. 

Nieustannie śledzimy zagadnienia, które są znaczące dla frankowiczów. O zapadnięciu powyższej uchwały będziemy informowali na bieżąco. Skorzystaj z darmowej konsultacji i poznaj swoje szanse na wygranie sporu.

Poradnik frankowicza

"Jak skutecznie walczyć z bankiem?"

Ostatnie posty:

200824-ostaszewski-okladka-poradnik-mockup

PORADNIK FRANKOWICZA

Jak skutecznie walczyć z bankiem?

6 kroków do odzyskania Twoich pieniędzy z kredytu frankowego