Prokurator Generalny także po stronie Frankowiczów!

W ocenie Prokuratora Generalnego wcześniejsza spłata kredytu „frankowego” nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu roszczeń wynikających ze stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Jest to już kolejne stanowisko, które jasno potwierdza, że Frankowicze mają prawo żądać od Banków zwrotu także wcześniej spłaconych rat.

Powyższe stanowisko Prokuratora Generalnego zostało sformułowane na kanwie jednej ze spraw frankowych, w których Frankowicz zaciągnął zobowiązanie w Getin Noble Bank S.A. w wysokości 200.000 zł. W okresie kredytowania spłacił na rzecz Banku kwotę w wysokości ok. 240.000 zł. Co ważne, Frankowicz starał się nadpłacać kredyt tak aby, jak najszybciej się od niego uwolnić.

Frankowicz ostatecznie wytoczył powództwo przeciwko Getin Noble Bank. Sąd podzielił jego stanowisko i stwierdził nieważność umowy frankowej oraz zasądził od Banku na rzecz Frankowicza kwotę 40.000 zł. Jednakże w wyniku wniesionej przez Bank apelacji Sąd II. instancji uchylił zaskarżony wyrok w całości, stając na stanowisku, że zgodnie z art. 441 pkt 4 k.c. nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna. Rozumowanie Sądu II instancyjnego należałoby uznać za nieprawidłowe, gdyż prowadziłoby one do sytuacji, w której umowa, mimo że jest nieważna to Bank i tak mógłby zatrzymać to, co było świadczone na jego rzecz przez Frankowicza w ramach wcześniejszej spłaty kredytu. 

Na powyższą kwestię zwrócił uwagę również Prokurator Generalny, który stanął w obronie interesów Frankowicza i wniósł na jego rzecz skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu ww. skargi wskazano, że oddalenie powództwa było niezasadne i nie mogło nastąpić w oparciu o art. 441 pkt. 1 k.c. Jednocześnie Prokurator Generalny stanął na stanowisku, że Frankowicze niezależnie od tego czy spłacali raty w terminie, czy też starali się dokonywać wcześniejszych nadpłat, mają prawo do żądania zwrotu wszystkich świadczonych świadczeń w razie unieważnienia ich umowy  frankowej.

W mojej ocenie jedyną przesłanką, która uzasadniałaby odmowę wypłaty świadczeń z tytułu wcześniej spłacanych rat, byłby upływ terminu przedawnienia. Tym samym stanowisko Prokuratora Generalnego należy uznać za prawidłowe i bardzo korzystne dla Frankowiczów. Stanowisko Prokuratora Generalnego jest dla nich kolejnym argumentem w walce z Bankami. 

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, czy i Twoja umowa kredytu frankowego może być zaskarżona, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 511-030-795 lub mailowo d.ostaszewski@cno-legal.pl. Nasi specjaliści przeanalizują Twoją umowę całkowicie za darmo.

Poradnik frankowicza

"Jak skutecznie walczyć z bankiem?"

Ostatnie posty:

Frankowicze utopią polskie sądy?

Jak donosi Rzeczpospolita, mimo pandemii, w 2020 roku przybyło kilkaset procent procesów sądowych w sprawach frankowych. Dla przykładu, w Sądzie Okręgowym w Warszawie wzrost wyniósł

Czytaj dalej »
200824-ostaszewski-okladka-poradnik-mockup

PORADNIK FRANKOWICZA

Jak skutecznie walczyć z bankiem?

6 kroków do odzyskania Twoich pieniędzy z kredytu frankowego