Po rozwodzie każdy z małżonków może sam unieważnić umowy – PRZEŁOMOWY WYROK SN

Dnia 19 października 2023 roku, Sąd Najwyższy wydał bardzo ważną uchwała dla wszystkich osób po rozwodzie oraz tych którzy nie mają kontaktu z pozostałymi kredytobiorcami (kredytobiorcy w konflikcie, nie znający swoich adresów, mający inny interes). Sąd w uchwale III CZP 12/23 odpowiedział na pytanie: Czy w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu konieczny jest po stronie powodowej udział wszystkich kredytobiorców?

SN podjął następującą uchwałę:

W sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców.Problem byłych małżonków 

Zagadnienie,  na które odpowiedział Sąd Najwyższy stanowi problem prawny od wielu lat. Pełnomocnicy i kredytobiorcy przedstawiają różne stanowiska co do tego, czy w procesie o ustalenie nieważności umowy kredytu muszą wystąpić wszyscy kredytobiorcy czy wystarczy udział jednego z nich. Dotychczas większość sądów oraz prawników uważała, że ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego,  można żądać wyłącznie w sytuacji gdy w sprawie występują wszyscy kredytobiorcy. Pogląd ten oznaczał w praktyce, że osoba która chciała unieważniania umowy była często pozbawiona możliwości obrony swoich praw w sądzie.

Przykłady: 

często, gdy przychodzili Państwo do nas na konsultacje wskazywaliście: jestem po rozwodzie i nie mam kontaktu z byłym mężem lub żoną. Chce pozwać bank ale czy mogę to zrobić bez byłego małżonka- kredytobiorcy, przecież to ja nadal spłacam kredyt? 

Często też słyszeliśmy o konfliktach współkredytobiorców. Np. mieliśmy sytuację gdzie frankowiczami byli dawni partnerzy, a nawet dwie byłe żony (w wyniku spadkobrania). Interesy tych osób często pozostawały sprzeczne: ten kto nie spłacał kredytu zazwyczaj nie poczuwał się do tego aby pozywać bank, a co za tym idzie ponosić koszty i stres. 

Rozwiązanie problemu byłych małżonków frankowiczów

W sytuacjach, które opisałem powyżej zazwyczaj doradzaliśmy aby nie pozywać o ustalenie nieważności umowy a jedynie o zapłatę, a więc o zwrot świadczeń spełnionych w wyniku nieważnej umowy. Sąd rozstrzygając o zapłacie musiał przesłankowo orzec o nieważności umowy. W praktyce jednak banki nie chciały respektować takich wyroków, wypłacały środki ale nadal nakazywały realizację umowy. Rozwiązanie to nie było zatem w 100 % skuteczne. 

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego dla rozwodników

Sąd Najwyższy tym razem stanął na wysokości zadania i odpowiedział na pytanie Sądu Apelacyjnego, rozpoznającego następujący stan faktyczny. Sprawę o ustalenie nieważności wytoczyła Pani. Po rozwodzie kredytobiorców i dokonaniu podziału majątku były mąż nie był zainteresowany procesem. Powódka przegrała sprawę przed Sądem I instancji. Wnosząc apelacje wskazała jednak, że orzeczenie to pozbawia ją ochrony sądowej. Bank wskazywał, że mimo rozwodu i podziału majątku były mąż nadal jest dłużnikiem, więc wyrok w tej sprawie może mieć znaczenia także dla jego praw. Sąd Najwyższy stanął po stronie frankowiczów: KAŻDY Z FRANKOWICZÓW MOŻE WNIEŚĆ POZEW O USTALENIE NIEWAŻNOŚCI UMOWY . 

Korzystna uchwała – nasza opinia

To bardzo korzystne orzeczenie dla wszystkich frankowiczów. Ma ono wymiar praktyczny. Pozwoli wszystkim tym, którzy do dziś bali się pozwać bank bez byłego małżonka wnieść powództwo o ustalenie nieważności i pozbyć się kredytu. Uchwała zatem otworzy drzwi do procesu dla wielu osób. Spodziewamy się kolejnej fali pozwów. 

małżonków

Masz jakieś pytania? Zastanawiasz się czy Twoja umowa frankowa jest wadliwa? Chcesz pozwać bank a może zostałeś pozwany i szukasz pomocy?

Nasza kancelaria pomaga frankowiczom w ponad 900 sporach. uzyskaliśmy już ponad 200 korzystnych wyroków. Główna spejcalizacją naszej kancealrii są tzw. kredyty frankowe (kancelaria frankowa, kancelaria pomocy frankowiczom).

DANIEL OSTASZEWSKI
radca prawny

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: