Kolejny kredyt frankowy unieważniony! Zwycięstwo z Raiffeisen Bank

Niezwykle miło jest nam poinformować Państwa o kolejnej wygranej sprawie frankowej. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie przychylił się do przedstawionej przez Nas argumentacji i w konsekwencji ustalił nieważność umowy kredytu zawartego w 2009 r. z EFG Eurobank Ergasias S. A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (obecnie: Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu), a także zasądził na rzecz naszych klientów należną im kwotę.

unieważniony

Wygrana naszych klientów.

Sędzia Sądu Okręgowego Sylwia Hajnrych w dniu 18 października 2023 r. wydała wyrok w przedmiotowej sprawie, w którym:

  • ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu, który został zawartej między powodami a pozwanym;
  • zasądza łącznie na rzecz powodów kwotę 127.902,36 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwa złote 36/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 23 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 47.681,09 CHF (czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden franków szwajcarskich i dziewięć centymów) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 23 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty; 
  • zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.851 zł (jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty.

Czas trwania postępowania przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie

Pozew w niniejszej sprawie został złożony w Sądzie w czerwcu 2022 r. Z kolei jedyna rozprawa, na której przesłuchani zostali powodowie, odbyła się 18 października 2023 r. Jeszcze tego samego dnia Sąd zamknął rozprawę, a następnie wydał wyrok w przedmiotowej sprawie. Postępowanie w I instancji od dnia złożenia pozwu do dnia wydania wyroku trwało zatem łącznie 17 miesięcy. Biorąc pod uwagę ilość spraw frankowych, które licznie wpływają do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, a co za tym idzie znaczne obciążenie Sądu, jest to bardzo dobry czas.

Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat tego, ile trwa proces frankowy i jak długo czeka się na wydanie wyroku w sprawie frankowej, polecam Państwa uwadze artykuł: TUTAJ

unieważniony

Podsumowanie

Wydanie wyroku przez Sąd I instancji nie oznacza zakończenia sprawy, wobec tego, że Bank z całą pewnością złoży od ww. wyroku apelację. Patrząc na linię orzeczniczą sądów apelacyjnych i obecną statystykę spraw, w których dochodzi do unieważnienia umowy kredytu (ok. 97,2 % spraw rozstrzygana jest na korzyść kredytobiorców), jesteśmy spokojni o przebieg dalszego postępowania.

Jeśli zastanawiacie się Państwo, jak wygląda proces frankowy, polecamy zapoznanie się z artykułem na naszej stronie, który opisuje postępowanie w sprawach frankowych krok po kroku: TUTAJ

unieważniony

Masz jakieś pytania? Zastanawiasz się czy Twoja umowa frankowa jest wadliwa? Chcesz pozwać bank a może zostałeś pozwany i szukasz pomocy?

Nasza kancelaria pomaga frankowiczom w ponad 900 sporach. uzyskaliśmy już ponad 200 korzystnych wyroków. Główna spejcalizacją naszej kancealrii są tzw. kredyty frankowe (kancelaria frankowa, kancelaria pomocy frankowiczom).

DANIEL OSTASZEWSKI
radca prawny

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: