Kolejny kredyt frankowy unieważniony! Porażka PKO BP SA!

W dzisiejszym wpisie pragniemy poinformować Państwa o kolejnym sukcesie w sprawie naszych klientów. Sąd Okręgowy w Warszawie, przychylając się do przedstawianej przez nas argumentacji oraz biorąc pod uwagę ugruntowaną linię orzeczniczą, unieważnił umowę kredytu frankowego naszego klienta, którą zawarł w 2007 roku z PKO BP SA.

PKO BP SA

Treść wyroku

Sąd Okręgowy w Warszawie, w składzie: SSO Aleksandra Orzechowska, podzielając nasze stanowisko, wydała korzystny dla naszego klienta wyrok, w którym:

ustaliła nieważność umowy kredytu frankowego, zawartej pomiędzy naszym klientem, a PKO BP SA w całości;
zasądził na rzecz frankowicza od pozwanego banku kwotę 86.021,47 PLN oraz 2.474,04 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
kosztami postępowania obciążył w całości PKO BP SA.

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Od momentu złożenia pozwu do momentu wydania wyroku minęły prawie 2 lata, ponieważ pozew został złożony do sądu w sierpniu 2021 roku. Okres dwóch lat to standardowy czas, w jakim należy spodziewać się rozpatrzenia sprawy przez pierwszą instancję, ze względu na dużą ilość spraw frankowych i ogromne obciążenie sądów. Dzięki dobrze zbudowanej i obszernej argumentacji w sprawie naszych klientów, Sąd nie miał żadnych wątpliwości, aby uznać klauzule znajdujące się w umowie za abuzywne, co musiało skutkować jej całkowitym unieważnieniem.

PKO BP SA

Podsumowanie

Teraz zaczekamy na apelację Banku, która zapewne zostanie wniesiona. Patrząc jednak na aktualną linię orzeczniczą (97% spraw kończy się zwycięstwem kredytobiorców), liczymy na utrzymanie wyroku.

Po zakończeniu postępowania sądowego kancelaria wezwie Bank do zapłaty. Dodatkowo w wezwaniu dokona kapitalizacji odsetek, wskazując konkretną kwotę, jaka należy się naszemu klientowi z tego tytułu. Tym samym kredytobiorca uzyska dodatkową korzyść.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile kredytobiorcy mogą zyskać na odsetkach, kliknij TUTAJ

Po upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, złożymy oświadczenie o potrąceniu i tym samym rozliczymy naszego klienta z kredytu.

Sprawę prowadził r.pr Daniel Ostaszewski wraz z zespołem.

Polecamy również artykuł, który opisuje szczegółowe rozpisanie i omówienie wszystkich etapów postępowania zmierzającego do ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego oraz końcowego rozliczenia się z Bankiem będzie przydatne również dla tych, którzy rozpoczęli już swój proces.

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: