Frankowicze wciąż odnoszą zwycięstwa w sporach z bankami!

Jesteś obciążony/-a kredytem we frankach szwajcarskich? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość! Coraz więcej wyroków sądów w sporach z bankami zapada na korzyść kredytobiorców. W lipcu ponad 85% spraw zakończyło się przegraną banków. Jeśli Ty też zamierzasz podjąć walkę o odfrankowienie lub unieważnienie swojej umowy, skontaktuj się ze mną. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę oraz dokonamy stosownych wyliczeń.

W ubiegłym miesiącu 84 z 97 orzeczeń sądów były pomyślne dla klientów, z czego 19 z nich to wyroki prawomocne. Oznacza to, że wskaźnik zwycięskich spraw urósł do prawie 90%! Nie są to w pełni wiarygodne dane, ponieważ nie istnieje baza publicznie dostępnej bazy orzeczeń, w związku z czym musimy polegać na doniesieniach prasowych oraz publikowanych przez klientów wyrokach. Nie zmienia to faktu, że od czasu głośnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak linia orzecznicza sądów kształtuje się na korzyść kredytobiorców. Sądy coraz częściej uznają, że klauzule zawarte w umowach są nieuczciwe i nie powinny obligować dłużników.

Co ciekawe, znacznie większa ilość orzeczeń dotyczy nie odfrankowienia, a stwierdzenia nieważności umowy. Dlaczego tak się dzieje? Wspomniany przeze mnie wyżej wyrok wydany przez TSUE w październiku  wskazał, że dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie upadku całej umowy, albowiem prawo europejskie dąży do całkowitej ochrony praw konsumenta. Finalna decyzja należy oczywiście do sądu krajowego zajmującego się daną sprawą, który przy wydaniu wyroku uwzględnia żądania powoda i zważa na jego interes.

Klienci w sporach z bankami są coraz silniejsi. Z miesiąca na miesiąc przybywa wyroków korzystnych dla kredytobiorców. Przy pomocy profesjonalistów, szanse na odzyskanie pieniędzy są bardzo duże. Nie ryzykuj, sięgnij po fachową pomoc i skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu 511-030-795 lub mailowo d.ostaszewski@cno-legal.pl. Zrobię wszystko co w mojej mocy, abyś wygrał/-a z bankiem.

Poradnik frankowicza

"Jak skutecznie walczyć z bankiem?"

Ostatnie posty:

Frankowicze utopią polskie sądy?

Jak donosi Rzeczpospolita, mimo pandemii, w 2020 roku przybyło kilkaset procent procesów sądowych w sprawach frankowych. Dla przykładu, w Sądzie Okręgowym w Warszawie wzrost wyniósł

Czytaj dalej »
200824-ostaszewski-okladka-poradnik-mockup

PORADNIK FRANKOWICZA

Jak skutecznie walczyć z bankiem?

6 kroków do odzyskania Twoich pieniędzy z kredytu frankowego