Dlaczego prawnicy nie prowadzą spraw frankowych wyłącznie za success fee (tj. premię za zwycięstwo).

W trakcie konsultacji frankowych często spotykamy się z sytuacją, w której nasi potencjalni klienci proponują nam, że nie zapłacą nic na początku, ale za to zapłacą nam dużo więcej po wygranym procesie. Innymi słowy, klienci ci proponują nam model wynagrodzenia opartego wyłącznie na premii za zwycięstwo (tzn. success fee). Nie ukrywamy, że w wielu sytuacjach, oferty klientów są hojne i bylibyśmy skłonni się na nie zgodzić. Niestety, z przyczyn od nas niezależnych, nie możemy tego zrobić (podobnie zresztą, jak każdy inny adwokat, czy radca prawny). W dzisiejszym artykule wyjaśniamy dlaczego. Zachęcamy do lektury. 

Radca prawny i adwokat nie może umówić się wyłącznie na wynagrodzenie success fee 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni są objęci kodeksami etyki zawodowej. W kodeksach uregulowano wiele zasad dot. wykonywania zawodu, w tym również zasady dot. ustalania wynagradzania. 

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego: „radca prawny nie może zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku (…)”

Analogiczna regulacja prawna została zawarta także w § 50 ust. 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej, zgodnie z którym: „Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy.” 

Powyższe regulacje jednoznacznie wskazują, że zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni mają ZAKAZ zawierania umów, w których jedynym składnikiem wynagrodzenia byłaby premia za zwycięstwo. Jeśli profesjonalny pełnomocnik zgodziłby się na taką umowę, to wówczas postąpiłby nieetycznie i niezgodnie z obowiązującymi go przepisami. 

W tym miejscu warto zauważyć, że nieprzestrzeganie powyższych zasad wiąże się z odpowiedzialnością dyscyplinarną, która może przybrać formę m.in. kary pieniężnej, zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu, czy też w skrajnych przypadkach nawet pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu

Dlaczego pełnomocnicy nie zgadzają się na wynagrodzenie: 500 zł + success fee

Klienci, którzy otrzymują od nas powyższe informacje, często intuicyjne składają nam od razu drugą ofertę, która zwykle brzmi: Dobrze Panie Mecenasie, rozumiem, to w takim razie, żeby nie było, że jest tylko premia za zwycięstwo, to zróbmy 500 zł wynagrodzenia inicjacyjnego za sprawę, a po procesie zapłacę tę premię, o które wcześniej mówiłem. 

Niestety, ale taka sytuacja również jest niedopuszczalna. Jest to bowiem obejście przepisów prawa, które wielokrotnie było już przedmiotem analizy Komisji Etyki oraz sądów dyscyplinarnych. 

Obydwie ww. instytucje dochodziły do jednoznacznego wniosku, że premia za zwycięstwo może stanowić wyłącznie dodatkowe wynagrodzenie. Oznacza to, że wynagrodzenie inicjacyjne (np. za I i II instancję) musi być realnej wartości i nie może być ono jedynie pozorne. W ocenie powyższych instytucji, w szczególności nie może występować znacząca dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniem głównym a premią za zwycięstwo (success fee). 

Tym samym umowa, w której success fee stanowi np. 90% łącznej kwoty wynagrodzenia jest niezgodna z zasadami etyki i stanowi podstawę do pociągnięcia radcy prawnego lub adwokata do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Etyka zawodowa a współpraca z klientem 

Przepisy zawarte w kodeksach etyki zawodowej mają w założeniu chronić przede wszystkim klientów, przez ewentualnymi nadużyciami ze strony pełnomocników. Większość reguł tam zawartych ma charakter prokonsumencki i na pierwszym miejscu stawia interes klienta (a nie pełnomocnika).  

Tym samym, decydując się na powierzenie swojej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, warto wybrać takiego, który przestrzega zasad tam wskazanych. Dzięki temu mamy pewność, że nasza sprawa będzie prowadzona rzetelnie i sumiennie, a w razie problemów będziemy w stanie uzyskać pomoc odpowiednich władz izby radcowskiej lub adwokackiej. 

Więcej na temat tego, czym kierować się, dokonując wyboru kancelarii frankowej, znajdziecie Państwo, klikając TUTAJ

Masz jakieś pytania? Zastanawiasz się czy Twoja umowa frankowa jest wadliwa? Chcesz pozwać bank a może zostałeś pozwany i szukasz pomocy?

Nasza kancelaria pomaga frankowiczom w ponad 900 sporach. uzyskaliśmy już ponad 200 korzystnych wyroków. Główna spejcalizacją naszej kancealrii są tzw. kredyty frankowe (kancelaria frankowa, kancelaria pomocy frankowiczom).

DANIEL OSTASZEWSKI
radca prawny

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: