Czy banki realizują orzeczenia po prawomocnym wyroku w sprawie frankowej? Wypłata pieniędzy po wygranej z bankiem. Rozliczeniem z bankiem.

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez naszych potencjalnych klientów jest to czy po wygranej w sądzie, bank zapłaci należne pieniądze frankowiczowi. Frankowicze pytają też jak wygląda rozliczenia z bankiem po unieważnieniu umowyu. Dziś odpowiadamy na ww. pytania. 

Prawomocny wyrok z bankiem

Obecnie blisko 97 % spraw frankowych kończy się zwycięstwem frankowiczów. Zdecydowana większość to ustalenia nieważności umów a także zwrot wszystkich środków uiszczonych w okresie kredytowania wraz z odsetkami ustawowymi. Obecna liczba frankowiczów, którzy pozwali banki przekroczyła już liczbę ponad 120 000 osób. Procesy niekiedy trwają bardzo długo jednak po wydaniu przez Sąd II instancji orzeczenia, wyroki stają się prawomocne i przychodzi czas rozliczenia.

Standardowy wyrok frankowy (I instancji) wygląda następująco:

Jeżeli wyrok zostaje utrzymany przez Sąd II instancji, wówczas bank ma obowiązek natychmiastowej wypłaty kwoty zasądzonej przez Sąd wraz z odsetkami oraz kosztami. W wyżej wymienionym przykładzie byłoby to kwota ponad 400 000 złotych. 

Banki, co do zasady, dobrowolnie wypłacają środki. Mitem jest, iż bank nie wypłaca środków należnych na podstawie wyroku. Poniżej prezentujemy przykład przelewu dokonanego na rzecz naszych klientów po prawomocnym wyroku. 

Jeżeli bank dobrowolnie nie zapłaci należnej kwoty, prawomocny wyrok jest tytułem wykonawczym i na jego podstawie można prowadzić egzekucję komorniczą.

Zarzut zatrzymania

Sądy wydając wyroki w II instancji, ostatnio coraz częściej decydują się na uwzględnienie zarzutu zatrzymania, który w swej konstrukcji ma celu umożliwienie bankowi wstrzymanie się z płatnością, do czasu zaoferowania przez byłego frankowicza zwrotu kapitału. 

Jaki jest cel instytucji zatrzymania?

Tak samo jak frankowicz ma prawo domagać się zwrotu wszystkich świadczeń uiszczonych na rzecz banku, tak samo bank ma prawo żądać zwrotu udostępnionego kapitału (banki uważają, iż oprócz kapitału należne jest im również wynagrodzenia ale o tym pisaliśmy w poprzednich wpisach). Jeżeli frankowicz nie zwraca go dobrowolnie bank również zdecyduje się na proces o zapłatę.

Aby uniknąć pozwu ze strony banku należy rozliczyć się z bankiem. Rozliczając się z bankiem należy wykorzystać tzw. instytucję potrącenia, a więc skompensowania wzajemnych należności i odpowiednio dopłacić należną kwotę bankowi lub żądać zwrotu nadwyżki. 

Jak wygląda kwestia potrącenia?

Na przykład- jeżeli frankowicz wziął 100 000 kredytu, spłacił bankowi 120 000 złotych a sąd uznał umowę za nieważną, frankowicz powinien dokonać potrącenia i zażądać wypłaty 20 000 złotych. 

Natomiast, w sytuacji w której wziął 100 000 kredytu i spłacił 80 000 złotych a sąd uznał umowę za nieważną, frankowicz powinien dokonać potrącenia i dopłacić bankowi 20 000 złotych. 

List mazalny, wykreślenie z BIK oraz hipoteki 

Niezależnie od rozliczenia finansowego z bankiem, należy pamiętać, iż bank po wydaniu prawomocnego orzeczenia unieważniającego umowę, zobowiązany jest wydać frankowiczowi list mazalny na potrzebny wykreślenia hipoteki wykreślić byłego frankowicza z BIK. Jeżeli bank nie wykonuje w tym zakresie wyroku, nie pozostaje nic innego jak samodzielne złożenie wniosku do ksiąg wieczystych o wykreślenie hipoteki. 

Jeżeli Sąd wieczystoksięgowy nie dokona wykreślenia hipoteki (co raczej nie powinno się zdarzyć), należy złożyć pozew o ustalenie treści księgi wieczystej- wykreślenie hipoteki. 

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: